IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet.

Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger.

Vi kommenterer Arkiv

Christopher Hoff,

Et mulighetsrom for norsk utviklingspolitikk

Innovasjon og entreprenørskap har blitt en viktig driver for økonomisk utvikling i mange land. Med en satsning på frigjørende teknologi i Norges utviklingsarbeid, kan vi bidra til å tette et akutt behov og løfte lokalt entreprenørskap og jobbskaping.