IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber med overordnede rammebetingelser for næringslivet.

Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer, over hele landet.

Vi kommenterer

Torgeir Waterhouse,

Trenger barneverntjenesten digitalkompetanse?

Vi er i 2017, og har dessverre fremdeles bruk for barnevernet. Derfor er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i gang med en «Kartlegging av kompetansebehov i barneverntjenesten». Det er bra, men det som ikke er bra er at det ser ut som kartleggingen ikke er basert på det vi vet om barn og ungdoms behov og hverdag […]