IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet.

Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger.

Nyheter Arkiv

Næringslivsdelegasjon til New Delhi

I forbindelse med Statsminister Erna Solbergs besøk til New Delhi, India 7. januar, inviterer Innovasjon Norge, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, til deltakelse i en næringslivsdelegasjon for aktører innen den norske IKT-næringen.

Les mer

Alle norske kassasystem må være i oppdatert til ny lovgivning før 01.01.2019

Bedrifter som driver kontanthandel må innen utgangen av 2018 få på plass et kassasystem som tilfredsstiller kravene til den nye kassasystemloven.

Les mer

– Vi lever i en tid preget av enorme endringer som treffer både oss og kundene våre

- I en tid hvor IT og digitalisering strekker seg langt utover de tradisjonelle IT-bedriftene er IKT-Norge en viktig navigatør, sier Arne Mjøs, konserndirektør og gründer av Itera.

Les mer

Norske IKT-bedrifters utenlandsinntekter kartlagt for første gang

Med 165 milliarder kroner i salgsinntekter fra utlandet er den norske IKT-næringen blant de mest internasjonaliserte bransjene i Norge. Til tross for sterk vekst taper Norge markedsandeler internasjonalt. 

Les mer

Skuffende budsjettforlik

For femte år på rad fjerner Stortinget Regjeringens forsøk på kutt i bredbåndsmidlene. Det er bra, men ellers var budsjettforliket skuffende.

Les mer

Eksport av norsk IT: – Et hittil tåkelagt felt

Vi tallfester eksport av norske IT-løsninger, og legger frem resultatet på vårt juleseminar 5. desember.

Les mer

Regjeringens digitale agenda: – Riv pyramidene!

Vårt medlem Bouvet var vertskap da IKT-Norge inviterte til innspillsmøte om Regjeringens kommende digitale strategi for offentlig sektor. Det var stor oppslutning om møtet hvor politikere og representanter for offentlig og privat sektor ga innspill til regjeringens arbeid.

Les mer

Vi kommenterer Arkiv

Litt tekst om sikkerhet som kan reflekteres over

En tekstboks som berører fokuset på og forståelse av sikkerhet, kompetanseunderskudd og -behov, sikkerhet både innenfor og utenfor landegrensene, risikovurderinger og tiltak, tjenesteutsetting og noen refleksjoner fra NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet).

Roger Schjerva,

Avgiftssjokk, denne gang rammer de datasenterbransjen

Vi var i ferd med å bygge opp en stor norsk datasenterindustri. Regjering og Storting har levert solide bidrag til gode rammevilkår: Industrisats i el-avgiften, bedre eiendomsskatteregler, bedre fiberkapasitet ut av landet og en egen «Norge som datasenterland»-plan, signert av fire ministre.

Torgeir Waterhouse,

Everybody’s talking about security, security

Vi får ny sikkerhetslov med tilhørende forskrift. Den kommende NoUen fra IKT-sikkerhetsutvalget ser på om dagens regulering er hensiktsmessig for å oppnå forsvarlig nasjonal IKT-sikkerhet, og om vi har en hensiktsmessig fordeling og organisering av tverrsektorielt ansvar. Regjeringen har nylig sendt ny lov om etterretningstjenesten på høring. Mener alle noe med sikkerhet, eller er det mest image og trendy å snakke om?