IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet.

Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger.

Nyheter Arkiv

– Et hittil tåkelagt felt

Vi tallfester eksport av norske IT-løsninger, og legger frem resultatet på vårt juleseminar 5. desember.

Les mer

Regjeringens digitale agenda: – Riv pyramidene!

Vårt medlem Bouvet var vertskap da IKT-Norge inviterte til innspillsmøte om Regjeringens kommende digitale strategi for offentlig sektor. Det var stor oppslutning om møtet hvor politikere og representanter for offentlig og privat sektor ga innspill til regjeringens arbeid.

Les mer

Bli med IKT-Norge og Berit Svendsen på The Shift!

På The Shift får du møte verdensenere innen growth hacking, produktledelse og selskapsbygging. Berit Svendsen, som nylig gikk fra Telenor til Vipps, innleder om sine erfaringer med innovasjon i veletablerte selskaper. IKT-Norge gir alle medlemmer deltakerrabatt.

Les mer

Vil du være RåkkIT-sponsor?

Som følge av stor interesse plukker vi opp tråden fra 2016 og ser på mulighetene for å på nytt arrangere RåkkIT.

Les mer

Tyskland ivrer etter norsk tech!

Som en av initiativtakerne har IKT-Norge sådd grobunn for et spirende nordisk tech-samarbeid med tysk næringsliv i Berlin. Vi gleder oss til Nordic Tech Week i Berlin i slutten av oktober.

Les mer

Sammen digitaliserer vi Norge

- Sopra Steria har vært et aktivt medlem av IKT-Norge i 61 år, helt siden 1957 og selskapet gikk under navnet Bull, sier Kristin Blix-Elton, marked- og kommunikasjonsdirektør i Sopra Steria.

Les mer

– Trege myndigheter hemmer vår konkurranseevne

Tirsdag 16. oktober delte engasjerte representanter fra fintech-næringen essensielle behov fra bransjens ståsted med statssekretær Geir Olsen fra finansdepartementet.

Les mer

Vi kommenterer Arkiv

Roger Schjerva,

Er dette nok?

Mye er bra, sett fra den digitale næringen i statsbudsjettet. Men for landet er ikke dette nok til å kunne trygge framtida.