IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for det digitale næringslivet.

Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger.

Nyheter Arkiv

RNB 2022: – Regjeringen skyver utfordringene foran seg

Vi har store behov knyttet til digital kompetanse, digital infrastruktur og et nødvendig grønt skifte hvor regjeringen selv har skapt store forventninger, men hvor leveransen er fraværende i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Les mer

Gjør det enklere for mennesker, bedrifter og organisasjoner

Stratsys er nytt medlem i IKT Norge. De leverer digitale plattformløsninger som bidrar til å holde bedre oversikt over prosesser, planer og rapporter, men også for å ivareta interne målsettinger innen bærekraft, risikokontroll og informasjonssikkerhet.

Les mer

IKT Norge sentrale når nytt industriforum skal sparke i gang 5G-bruken i Norge

Utrulling av 5G skaper nye muligheter for norsk næringsliv. IKT Norge er blant aktørene som er med i et nytt strategisk råd og topplederforum som skal gi innspill til regjeringen.

 

Les mer

Teknologi og digitale verktøy kan motivere skoletrøtte elever

Når skoleungdommer opplever at det er stor avstand mellom undervisningen og det livet de lever i det vanlige vil engasjementet svekkes. Målrettet bruk av teknologi og digitale verktøy kan vekke skoleinteressen til live igjen.

Les mer

Ny episode av IKT Norges podcast «Digitale dilemmaer»

Podcasten «Digitale dilemmaer» handler om dilemmaene som dukker opp i skjæringspunktet teknologi, bærekraft og politikk. Episode 6 handler om sammenhengen mellom digital suverenitet og mineralforekomster i Nordsjøen.

 

Les mer

Digitalt utenforskap og ensomhet blant eldre må reduseres

IKT Norge foreslår at regjeringen kartlegger årsaker til digitalt utenforskap, tar i bruk velferdsteknologi og utvider omfanget av pilotprosjekter knyttet til digitale løsninger for å motvirke ensomhet.

Les mer

Vi kommenterer Arkiv

Øyvind Husby,

Kan Norge og Sverige bli bedre sammen?

En felles aggressiv nabo,  svensk NATO-medlemsskap og en gryende norsk EU-debatt er tegn på at det er riktig og viktig med et tettere samarbeid mellom Norge og Sverige. Et tettere samarbeid er fornuftig både sikkerhetsmessig, økonomisk og for å få fart på det grønne skiftet.