IKT-Norge

21.1.2011

Politiet utviser sviktende digital dømmekraft

Pressemelding fra IKT-Norge:

NRK har i dag avslørt at når italiensk politi ba om bistand fra sine norske kolleger til å hente ut data om to bloggere, svarte norsk politi med å beslaglegge 7000 epostkontoer.

– Dette viser at politiet ikke klarer å forvalte ansvaret som følger med denne type tilgang til personopplysninger i elektronisk form, sier Torgeir Waterhouse direktør internett og nye medier i IKT-Norge.

– Å beslaglegge alle data på en server fremfor de to identifiserte epostkontoene kjennelsen dekker tilsvarer det å beslaglegge en hel bank fremfor to bankbokser, fortsetter Waterhouse. IKT-Norge er bekymret for konsekvensene dette kan få for de berørte epostbrukere og for tilliten til norske tjenesteleverandører.

– Når innholdet i 7000 epostkontorer kan være på avveie er dette en potensiell skandale, sier Waterhouse. – Dette er et stygt frempek om hvordan virkeligheten kan bli dersom datalagringsdirektivet innføres og politiet og andre offentlige etater skal forvalte sensitiv informasjon, avslutter han.For ytterligere informasjon og kommentar, kontakt Torgeir Waterhouse, tw@ikt-norge.no / 41612096

Kategorier: Nyheter, Pressemelding

Kontaktperson:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+