IKT-Norge

16.5.2011

Verdens beste skole åpner i Vågå 18. mai

18. mai åpner statsminister Jens Stoltenberg verdens beste skole i Vågå.  Kommunen har i samarbeid med IKT-næringen sørget for at alle i 1.-7. klasse får egne skole-PC-er tilpasset sin læring. – Våre elever skal ha verdens beste skole, sier rektor Torgeir Sæteren ved Vågåmo skule.

Verdens beste skole skulle opprinnelig hatt sin offisielle åpning 9. mai, men da måtte statsministeren avlyse grunnet sykdom. Dette var så viktig for han – at i stede for å sende en statssekretær ble arrangementet utsatt. – Nå blir det fest i Vågå to dager til ende, sier ordfører Rune Øygard.

– Denne satsingen sikrer at alle elevene får sin egen datamaskin til bruk i læringsarbeidet. Slik håper vi at elevene blir mer entusiastiske for læring, sier generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff. Sammen med skolens rektor har han stått i bresjen for denne nye satsingen i Vågå. Satsingen innebærer en intergrert løsning som knytter IKT til hele læringsarbeidet, og samarbeid mellom skole og hjem.

– Skolen er en strategisk innsatsfaktor, og er sentral i vår satsingen på vekst, velferd og næringsutvikling i Vågå. En god skole gir gode oppvekstvilkår. Dette vil igjen hindre fraflytting og tiltrekke seg nye innbyggere, sier rektor Torgeir Sæteren.

Vågå er den første kommunen i Norge som gjennomfører en satsning på egne skole-PC-er for elever i første til tredje klasse. Tilsvarende prosjekt er gjennomført i Ale kommune i Sverige med stor pedagogisk gevinst. Prosjektet er en del av en bred pedagogisk satsning, og Vågå satster på en helhetsløsning med opplæring, programvare og maskiner.

Intel leverer Classmate-PCer som er spesielt tilrettelagt for barn, Microsoft leverer programvare og Atea leverer opplæring, ekspertkompetanse og infrastruktur til Vågåmo skule. I tillegg har norske Easybits levert programvare for optimal læring. Easybits er også partner med Intel globalt i forbindelse med Classmate. Det er spesielt interessant at lille Vågå har et prosjekt forankret i Intels internasjonale toppledelse.

– Classmate er en helhetlig pedagogisk løsning, spesielt tilpasset barns behov. Vi ser gode resultater fra Sverige, hvor lærerne allerede etter få måneders bruk rapporterer om roligere klasserom og økte lese- og skriveferdigheter hos elevene, sier Carl-Daniel Norenberg, ansvarlig for offentlig sektor og utdanning i Norden hos Intel.

– Med prosjektet har Microsoft engasjert seg spesielt ut fra den grunnleggende tanken om at oppvekst og skole er essensielt i et samfunns vekstvilkår, sier ansvarlig for skole i Microsoft Norge, Bjørnar Hovemoen.

– Atea har lang erfaring med leveranse av elev-PCer, og for Vågåmo skule tar Atea et aktivt ansvar for at innføring av IKT i grunnskolen knyttes til økt læring, og hvor tilgjengelighet til systemet og nødvendig opplæring er sentralt. Vår ekspertkompetanse på prosjektledelse skal sørge for topp implementering, sier Dag Fodstad, Markeds- og Partnerdirektør i Atea Norge.

Dette er startskuddet for profesjonalisering av samarbeidet mellom IT-bransjen og skole-Norge. – Vi ser nå at bransjen tar et bredere og mer profesjonelt ansvar for en helhetlig tilnærming til IKT i skolen, der pedagogikk ligger til grunn. Vågå vil forhåpentligvis gi inspirasjon til andre skoleeiere i Norge og utlandet, sier Per Morten Hoff.

Pressen inviteres til å delta på arrangementet på Vågåmo skule onsdag 18. mai kl 1200-1330. Statsministeren deltar kl 1245-1330.

For mer informasjon kontakt:
Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, tlf: 92022354
Camilla Törnblom, PR-ansvarlig for Intel Norden, tlf: +46 76-888 1729.
Bjørnar Hovemoen, ansvarlig for skole i Microsoft, tlf: 90536763
Lars Jølstad, Managing Director i Easybits, tlf: 90133390
Dag Frostad, Markeds- og Partnerdirektør i Atea Norge, tlf. 928 52 000

Kategorier: Arrangementer, Nyheter, Pressemelding

Kontaktperson:

Heidi A. Austlid

Administrerende direktør

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+