IKT-Norge

25.8.2011

Norge er langt fremme på cloudteknologi

Cloud computing, eller nettskyen som er det norske ordet, har virkelig gjort sitt inntog. Dette medfører en mer effektiv utnyttelse av ressurser, både i forhold til tid, infrastruktur og økonomi. Det er ikke lenger nødvendig med fysiske servere i kjelleren og store initielle investeringer for å møte potensiell vekst. Med cloud computing skal alt være ivaretatt, sikkerhet, oppetid og tilgjengelighet ligger i at dataene og infrastrukturen er spredd utover flere geografiske steder. Lær mer om nettskyen i denne epiosden av Smart-IT.

Kategorier: Grønn IT, Nyheter

Kontaktperson:

Direktør internett og nye medier

E-post: tw@ikt-norge.no

Telefon: 41612096

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+