IKT-Norge

14.9.2012

Frokostmøte: Nytenkning for IKT-sikkerhet i det offentlige

Vi innbyr til gratis frokostmøte for alle interesserte i informasjons- og kybersikkerhet på alle nivåer, og med spesielt fokus på hvordan dette bør organiseres av og i det offentlige.

Stortingsrepresentant Anders Werp fra Høyre kommer i fobindelse med at han har fremmet et Dokument 8 forslag om «målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet«. Han har vært en markant og sentral stemme for å klargjøre ansvaret for disse viktige samfunnsfunksjonene annerledes enn i dag!

  • 0840-0910    Hvordan kan vi organisere IKT-sikkerheten bedre fremover, ved stortingsrepresentant Anders Werp (H).
  • 0910- 0950   Hvordan kan bransjen og det offentlige samarbeide om dette? En diskusjon mellom stortingsrepresentant Anders Werp (H) og Per Morten Hoff ledet av Torgeir Waterhouse.

 

Kategorier: Arrangementer, Nyheter

Kontaktpersoner:

Direktør for næringsutvikling

E-post: fs@ikt-norge.no

Telefon: 92032470

Direktør internett og nye medier

E-post: tw@ikt-norge.no

Telefon: 41612096

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+