IKT-Norge

18.10.2012

Klage til Justisdepartementet over utilbørlig opptreden

IKT-Norge er av den oppfatning at Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har opptrådt i strid med § 5 i lov om offentlige anskaffelser, i tillegg til at DNK ikke har overholdt de etiske retningslinjer som er oppstilt for statstjenesten. IKT-Norge mener at DNK har opptrådt utilbørlig når de har presset en av sine leverandører for å stoppe kritikk fra IKT-Norge.

Kategorier: Nyheter, Pressemelding, Vi mener

Kontaktperson:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+