IKT-Norge

9.10.2012

Møte i eHelseforum med Helse S-Ø og Helsedep

 

I forbindelse med statsbudsjettet og de føringene det legger vil departementet informere om endringer som følge av budjsettet for 2013.  I tillegg vil direktør for teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst komme og si litt om de prioriteringene og føringen de legger for innkjøp og leverandørsamarbeid i tiden som kommer. Vi ønsker og avslutte med en kort diskusjon om posisjonene IKT-Norge skal ha på sertifisering og testoprdning for programvare i helsesektoren.

 

Presentasjon av Bjørn Astad, HOD (PDF-kun for IKT-Norges medlemmer): BA-IKT-Norge-14 november 2012

Presentasjon av Thomas Bagley, HSØ(PDF-kun for IKT-Norges medlemmer): Bagley – IKT norge

Kategorier: Arrangementer, Bransjeforum, Norsk eHelseforum

Kontaktperson:

Direktør for næringsutvikling

E-post: fs@ikt-norge.no

Telefon: 92032470

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+