IKT-Norge

3.12.2012

Medlemsmøte eHelseforum – Stortingsmeldingen om helse og IKT

Dette blir formatet: Vi får besøk fra IT/Helseavdelingene i Helse- og omsorgsdepartementet som gjennomgår følgende:

  • Operasjonalisering av Stortingsmelding 9 «Én innbygger – én journal»
    • Utredningsarbeidet fremover, og litt om pilotprosjektene.
    • Juridisk status quo, hva er lov i dag, og hva jobber vi med fremover?
  • Helsedirektoratet lanserer NUIT (Nasjonalt utvalg for IT-utvikling i helse- og omsorgssektoren), hvor vi som bransje også ønskes som bidragsyter. Kristin Bang, Helsedir

 

 

Her finner du presentasjonene (kun til nedlasting for medlemmer)

 

Presentasjon om kjernejournal ved Rune Røren; Kjernejournal – Møte med IKT Norge 240113

Presentasjon om St.melding 9 ved Tor Eid: Én innbygger-én journal – IKT norge – 11.02.2013

Presentasjon om NUIT ved Kristin Bang: NUIT PDF

Kategorier: Arrangementer, Norsk eHelseforum, Nyheter

Kontaktperson:

Direktør for næringsutvikling

E-post: fs@ikt-norge.no

Telefon: 92032470

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+