IKT-Norge

20.11.2013

IKT-Norge lanserer aktivitetskalender

IKT-Norge lanserer på vegne av bransjen en aktivitetskalender. Målet er å skape en enkel oversikt over de mange IKT-relaterte aktiviteter som finnes i Norge.

Først og fremst vil kalenderen gi medlemmene våre god innsikt i alt IKT-Norge har på blokka. Medlemsmøter, konferanser, våre forum, store arrangementer som NEO og generalforsamlingen, osv.

Kalender

For våre medlemmer vil kalenderen få en mulighet å legge til egne aktiviteter og viktige hendelser.

En tredje kategori er viktige arrangementer og hendelser som organiseres av andre aktører, som møter osv organisert av det offentlige, statsbudsjetter eller høringsfrister.

Vi starter forsiktig, men fra starten 2014 vil IKT-Norges aktivitetskalender være en sentral kilde for hele den norske IKT-næringen!

Du finner kalenderen på ikt-norge.no/iktevents

Kategorier: Nyheter

Kontaktperson:

Direktør eHelse og smart tech

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+