IKT-Norge

18.6.2015

Vanlige pensjonsordninger i IKT-bransjen

Mange av våre medlemsbedrifter lurer på hva slags pensjonsordninger andre IKT-bedrifter velger. Derfor har Storebrand, vår samarbeidspartner innen pensjon, laget en oversikt som kan være til hjelp for våre medlemmer.

Storebrand forteller at mange bedrifter gjerne vil ha kjennskap til hvilke sparesatser som er vanlig i bransjen, om det spares fra første krone og om noen velger å gi sine ansatte høyere sparing i form av tilleggssparing for lønn over 7,1 G (640 000 kroner). Samtidig er det interessant å se om det er vanlig å knytte uførepensjon til pensjonsordningen sin.

Rundt 500 bedrifter i IKT-bransjen har sin pensjon i Storebrand, og nå har selskapet sett nærmere på hva slags pensjonsordninger som er vanlig blant disse. Oversikten viser hva slags ordninger de bedriftene som har tilpasset seg det nye regelverket for innskuddspensjon fra 2014 har valgt (se faktaboks). Så langt har 125 bedrifter i IKT-bransjen tilpasset seg reglene fra 2014.

  • Pensjonsparing

    Tidligere var høyeste mulige sparenivå i en innskuddsordning 5 % av lønn fra 1-12 G, og et tillegg på 3 % av lønn fra 6-12 G.   Fra og med 1.1.2014 er det mulig å spare 7 % av lønn fra 0-12 G med mulig tilleggssparing opp til 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12G.   "Knekkpunktet" 6 G ved valg av ulike sparesatser må være oppdatert til 7,1 G innen 31.12.2016. Storebrand tar fortløpende kontakt med alle kunder som må tilpasse seg det nye regelverket.   Minstekravet til pensjonssparing er fortsatt 2 % av lønn fra 1 til 12 G, som tilfredsstiller lovens minimumskrav til obligatorisk tjenestepensjon.
    I gjennomsnitt har de valgt en sparesats på 5 prosent. Dette er et høyt gjennomsnitt, og gir de ansatte et godt grunnlag for en god pensjon.
  • 67 prosent av IKT-bedriftene har også et tillegg til sparingen til alderspensjon for ansatte med lønn mellom 7,1 og 12 G (640 000 til 1 080 000 kroner), siden folketrygden ikke gir pensjonsopptjening for så høye lønninger.
  • Over halvparten av bedriftene, ca 55 prosent, har valgt å ta vekk bunnfradraget på 1 G (90 000 kroner) og spare fra første krone

84 prosent av IKT-bedriftene har valgt å også tegne uførepensjon, noe som gir de ansatte en ekstra trygghet om de skulle bli uføre.

Se mer om IKT-Norges medlemsfordeler i forbindelse med pensjonssparing her

Kategorier: Nyheter

Kontaktperson:

Administrasjonssjef

E-post: ea@ikt-norge.no

Telefon: 40202012

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+