IKT-Norge

23.11.2015

Et krisebudsjett som ikke blir utnyttet fullt ut

IKT-Norges kommentar til budsjett-forliket

Mandag kveld ble regjeringspartiene overens med KrF og Venstre om et budsjett-forlik.

Her er IKT-Norges kommentarer.

– I en budsjettsituasjon der vi som nasjon er presset på alle kanter, er det nettopp digitalisering som bør prioriteres. Omstilling må til, og digitalisering er nøkkelen. Dette burde vært startpunktet for nødvendig omstilling, mener Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

– Budsjettforliket gir flere nye IT-studieplasser. Det er bra, men likevel ikke tilstrekkelig for å fylle dagens og fremtidens behov for IT-kompetanse, sier Austlid i en kommentar til mandagens budsjettresultat.

IKT-Norge er samtidig fornøyd med at Stortinget skal sette ned et utvalg for å utvikle en felles offentlig digitaliseringsplan. Det er beklagelig at kuttet til Brønnøysund ikke reverseres.

– IKT-Norge er skuffet over at støtten til bredbåndsutbygging ikke økes mer. Det vil ikke ta unna køen av prosjekter. I år ble bare 32 av 172 søknader om bredbåndsstøtte innvilget. Det blir ikke høykapasitets bredbånd i hele Norge, uten større midler til ubygging i de områdene av Norge hvor markedet ikke vil kunne finansiere infrastrukturen, sier Austlid.

– IKT-Norge mener det er beklagelig at det ikke er klarhet i når elavgift for datasenter skal tre i kraft. Vi forventer at ikrafttredelsestidspunktet er 1. januar 2016, sier Austlid.

 

 

Kategorier: IT-politikk, Nyheter, Pressemelding, Toppsak

Kontaktperson:

Heidi A. Austlid

Administrerende direktør

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+