IKT-Norge

2.3.2016

Omstilling for vekst

Næringsminister Monica Mæland har satt igang arbeidet med regjeringens industrimelding og i dag var IKT-Norge invitert til  å snakke om Norges fremtidige vekst og omstilling. – Når Norge skal lage en ny industrimelding må dette være en strategi for digitalisering av industrien og som skaper nye vekstmuligheter, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

– Infrastruktur og digital kompetanse må være bærebjelker i den omstillingen vi som nasjon skal ta fatt på. Det er skremmende at norske arbeidstakere mener at de har altfor lav digital kompetanse til å møte morgendagens arbeidsliv, og vi utdanner alt for få med høyere teknologikompetanse, sier Austlid.

– Vi vil være avhengig av roboter og smart teknologi for å opprettholde vårt velferdssamfunn og sikre vekst. Det er en klar sammenheng mellom hvor digitalisert en næring er og hvor produktiv den er. Technæringene er nøkkelen til at Norge skal lykkes, sier Austlid.

Heidi Austlid taler på NFDs Åpningskonferanse om industrimeldingen

Heidi Austlid taler på NFDs Åpningskonferanse om industrimeldingen

Kategorier: IT-politikk, Nyheter, Personer, Toppsak

Kontaktpersoner:

Heidi A. Austlid

Administrerende direktør

Tidligere Kommunikasjonssjef

E-post: md@ikt-norge.no

Telefon: 40495668

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+