IKT-Norge

16.8.2016

Norges digitale status – IT i praksis

Den årlige digitaliseringsundersøkelsen «IT i praksis» er nå klar, samtidig som Stortingsmeldingen Digital Agenda er ute. I den forbindelse inviterer IKT-Norge til et åpent og gratis møte for å diskutere status for Norges digitale tilstand. Det hele går av stabelen 24. august på Tøyen Startup Village.
 

Vi har nå over 350 deltagere, så arrangementet er snart fullt. For detaljer om arrangement og påmelding, klikk her. Rapporten blir tilgjengelig, gratis, for oppmøtte og medlemmer av IKT-Norge.

Jan Tore Sanner åpner møtet

I starten av møtet vil Statsråd Jan Tore Sanner legge frem regjeringens ambisjon med Digital Agenda for Norge. Her vil fokus være hvilke grep som må tas, samt hvordan få til et best mulig samarbeid med IKT-næringen. Denne stortingsmeldingen legger grunnlaget for digitalisering i Norge, og vil være det viktigste styringsdokumentet for regjeringens IKT-politikk og hva som skal prioriteres i tiden fremover.

24. aug

Steffen Sutorius, Paul Chaffey, Jan Tore Sanner og Heidi Austlid

 

«IT i praksis» – hva er status for Norges digitale tilstand?

Rambøll Management Consulting har på oppdrag fra IKT-Norge, og i samarbeid med Visma og Den norske Dataforening, i år som i mange år tidligere gjennomført en omfattende kartleggingen av Norges digitale tilstand.

Deltakere i undersøkelsen er øverste IT-ansvarlige/CIO og øverste virksomhetsansvarlige/CEO i både offentlig og privat sektor. Nytt av året er en rekke nye spørsmål og vinklinger, og undersøkelsen viser til dels oppsiktsvekkende resultater på enkelte områder. Ønsker du som IT-bedrift å ha fortrinn i markedet, er denne rapporten viktig. Den kartlegger hva de store aktørene etterspørrer og hva de vil investere i.

Paneldiskusjon med deltakere fra blant annet stat og bransje

Vi avslutter møtet med en paneldiskusjon hvor funnene i undersøkelsen samt veien videre for digitalisering av Norge er tema.

Deltakere i panelet vil være

  • Paul Chaffey statssekretær KMD
  • Heidi Austlid adm. dir IKT-Norge
  • Steffen Sutorius adm. dir  Difi
  • Hans Christian Holthe, Skattedirektør
  • Arve Føyen, DnD
  • Øystein Moan, konserndirektør Visma
  • Dag Skage, It-direktør Norwegian
  • Lars Peder Brekk, AltInn
  • Moderator: Lars van Marion, Rambøll.

 


Detaljert program

10.00-10.30: Statsråd Jan Tore Sanner presenterer regjeringens ambisjon med Digital Agenda  for Norge  ”IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.” Hva skal prioriteres og hvilke grep må til.

10.30-11.30: Rambøll presenterer IT i praksis 2016 – digitaliseringsrapporten
11.30-12.15: Paneldebatt
12.15-13.00: Lunsj og mingling

Kategorier: Arrangementer

Kontaktperson:

Heidi A. Austlid

Administrerende direktør

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+