IKT-Norge

6.3.2017

Hvordan bygge nye kommuner digitalt?

Når flere kommuner slås sammen til én må innbyggerne i alle kommunene flyttes digitalt, fordi den nye kommunen får nytt kommunenummer og nye kommunegrenser. Utfordringer ved kommunereformen og regionsreformen er noe kommunale og statlige virksomheter står overfor, men som også vår leverandørbransje skal møte i tiden som kommer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har derfor i samarbeid med Kartverket invitert til en idédugnad. KMD har utpekt Kartverket som teknisk koordinator på IKT-spørsmål når de nye kommunene og regionene skal bygges.

Arrangementet er for spesielt inviterte, blant annet for de kommuner og regioner som skal slås sammen i 2018 og 2020, og statlige aktører som vil bli berørt. I tillegg er IKT-Norges medlemmer spesielt invitert for selskaper som leverer tjenester til kommuner og regioner. Kommunal sektor er i stor grad avhengig av privat IKT-kompetanse for å kunne gjøre nødvendige tilpasninger i sine systemer.

Tid: 30. mars, kl 9.30 – 1600 (registering fra kl 0930)

Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Sonja Henies pl. 3, Oslo

Påmelding: Påmelding skjer da via e-post til KMD v/ Linn Ising, linn.ising@kmd.dep.no. Merk tidsfrist 8. mars.

– Nye kommune- og regionsgrenser krever digital flytting. Vi oppfordrer kommunene til å benytte anledningen til å ta et sprang i forbedring av de digitale tjenestene og hente ut stordriftsfordeler. IKT-Norge vil gjerne bidra i denne dugnaden sier Roger Schjerva som er sjeføkonom i IKT-Norge og som også vil delta på seminaret.

Mer informasjon

Kategorier: Arrangementer

Kontaktperson:

Sjeføkonom

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+