Ambient Assisted Living (AAL) er et felles europeisk teknologi- og innovasjonsprogram som støtter nyskapende og nyttige IKT-baserte løsninger for eldre.

Årets AAL Forum avholdes i Sverige. AAL Forum er en stor europeisk (EU) konferanse/messe rundt løsninger for å bo hjemme (”Ambient Assisted Living”).

Vi ser i dag at det i norsk politikk er stor fokus på velferdsteknologi og egenmestring i fremtidens helsesektor, både fra helsesiden og fra næringssiden.

Derfor ønsker IKT-Norge å tilrettelegge for at det blir en litt mer samlet delegasjon fra Norge til AAL Forum. Det er en god anledning å få inspirasjon fra utlandet og for å vise frem norske løsninger. Det blir også en god anledning å diskutere ulike scenarier og knytte kontakter.

For våre medlemmer vi vil sette opp en felles stand med rullerende presentasjoner på en skjerm, med mulighet å ha den som møteplass for IKT-medlemmer og mulige kunder.

Kan du/dere gi tilbakemelding om dere er interessert i dette? Organisering av selve reisen og oppholdet tar hver for seg.

Mulige deltagere:

  • IT-Norges medlemmer/ norske it-selskaper
  • Delta-senteret
  • OBOS
  • Kommuner/omsorgssektor
  • Helsedirektoratet
  • Helsedepartementet
  • Kompetansesentre/høyskoler
  • Nasjonalt senter for telemedisin
  • Innovasjon Norge.

Hvis det er stor interesse kan IKT-Norge sjekke om det er mulig med felles transport, f.eks. en buss.

Gi gjerne tilbakemeldng til nard@ikt-norge.no.