Elisabeth jobber med den administrative delen av IKT-Norge.

Hun kan kontaktes ved spørsmål om medlemskap eller standardavtaler.
Spørsmål vedrørende fakturering etc. er også Elisabeths ansvarsområde.