Heidi Arnesen Austlid er administrerende direktør i IKT-Norge. Hun jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk, myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre.

Austlid har i hele sitt yrkesliv jobbet i skjæringspunktet teknologi og politikk, og har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet.

Heidi Austlid ønsker at Norge skal være en digital ledestjerne, med avanserte tjenester til innbyggere og næringsliv, og med en offentlig sektor som skal være smart på innsiden og enkel på utsiden. Vi skal ha et teknologi-intensivt næringsliv med gode rammebetingelser, og vi skal skape fremtidens talenter som skal bringe norsk økonomi videre.

Verv og engasjement

Bevilgningsutvalget IKT Pluss, Forskningsrådet
Styret Regionale Forskningsfond
Hovedstadsregionen
Rådet SINTEF Digital