Heidi Austlid jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk, myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre.

Heidi har i hele sitt yrkesliv jobbet i skjæringspunktet teknologi og politikk, og har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet.

Hun ønsker at Norge skal være en digital ledestjerne, med avanserte tjenester til innbyggere og næringsliv, og med en offentlig sektor som skal være smart på innsiden og enkel på utsiden.

– Vi skal ha et teknologi-intensivt næringsliv med gode rammebetingelser, og vi skal skape fremtidens talenter som skal bringe norsk økonomi videre, sier Heidi.

ENGLISH

Heidi Austlid is CEO of ICT-Norway. She works to improve policies for digital businesses, and advises government, politicians, local and national bodies on how to succeed in a digital world.

Heidi’s career has been spent at the crossroads of technology and politics. She has also spent time working in government, in the departement of Education.

Heidi’s vision is for Norway to be a digital star, with advanced technology and services offered to all citizens and industry, and with smart, intuitive public services. With the right digital talent onboard, the Norwegian IT industry is positioned to be a significant value creator and deliver better products and services for generations to come.

Verv og engasjement

Medlem regjeringens Digital21
Styreleder IE-fakultetet, NTNU
Medlem rådet for SINTEF Digital
Vara Regionale Forskningsfond Hovedstadsregionen
Medlem Rådet for aldersvennlig Norge
Vara styret på Meterologisk Institutt
Medlem av porteføljestyret for muliggjørende teknologier (Forskningsrådet)

Forum