Helge Blyberg er jurist, og har erfaring fra regulatorisk og rettspolitisk arbeid i Norge og internasjonalt.

Han er opptatt av hvordan regelverk anvendes og må utvikles i takt med teknologien, og har et spesielt engasjement for personvern og hvordan teknologi kan løse samfunnets oppgaver på en bærekraftig måte.

Digital infrastruktur er en forutsetning for vellykket digitalisering. Blant Helges ansvarsområder er bredbånd, fiber og mobil, regelverksutvikling og standardavtaler for IKT.

Forum