Line Gaare Paulsen har ansvaret for IKT-Norges arbeid med kompetanse- og utdanningspolitikk. Norge trenger mer teknologikompetanse, både bredde- og spisskompetanse. Hun jobber også spesielt for bedre rammebetingelser, et velfungerende marked og globale eksportmuligheter for det norske edtechmarkedet.

I august 2016 kom Gaare Paulsen fra stillingen som kommunikasjons- og samfunnskontaktsjef i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF). Hun hadde da avsluttet 11 års arbeid i rikspolitikken, for SV både i regjering og på Stortinget.

Line Gaare Paulsen er utdannet statsviter i administrasjon- og organisasjonsvitenskap, ved Universitetet i Bergen.

Line Gaare Paulsen representerer IKT-Norge i disse styrer og råd:

  • Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon en nøytral og uavhengig nemnd som skal sikre rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester).
  • Aldersvennlig råd. Bakgrunnen for regjeringens eldresatsing er det faktum at vi blir flere eldre og vi lever lenger. Eldrepolitikk er ikke lenger bare omsorgspolitikk. Vi må også sikre at eldre får den digitale kompetansen de trenger for å kunne delta i samfunnet.

    Tidligere representasjon:

  • Kompetanse Norges faglig rådgivende ekspertgruppe for Kunnskapsdepartementet. Ekspertgruppen fordeler midler til digital etter,- og videreutdanning, gjennom ordningen Fleksible videreutdanningstilbud.
  • Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon (FRIM) jobber med å utvikle kvaliteten i IT- og mediefagene på videregående nivå. Rådet skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at IKT og mediefagene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

 

Verv og engasjement

2020 -> Store Norske Leksikon (SNL)
2013-2017 NRKs Kringkastingsråd (vara)