Line Gaare Paulsen er kommunikasjonsdirektør i IKT-Norge. Hun har ansvaret for den strategiske kommunikasjonsplanleggingen og å synliggjøre IKT-Norge. Hun jobber med alle IKT-Norges fagfelt i skjæringspunktet mellom fag, politikk, media og medlemskommunikasjon.

August 2016 kom hun fra stillingen som kommunikasjons- og samfunnskontaktsjef i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), en interesseorganisasjon for merkevareleverandører i dagligvaremarkedet.

Gaare Paulsen er utdannet statsviter og har 11 års erfaring fra politisk arbeid i Storting og regjering. Da den rødgrønne regjeringen ble dannet i 2005 var hun presseansvarlig for SVs stortingsgruppe, hvor hun jobbet i nært samarbeid med Ap og Sp. Fra 2009 var hun politisk rådgiver for SVs partileder Audun Lysbakken, både i Barne-, likestilling, og inkluderingsdepartementet og på Stortinget.

Verv og engasjement

2013-2017 NRKs Kringkastingsråd (vara)

Forum