Line Gaare Paulsen har ansvaret for IKT-Norges strategiske kommunikasjonsplanlegging, redaksjonelle omtaler, utarbeide politisk budskap og utøve myndighetskontakt for å bedre rammebetingelsene for det digitale næringslivet. Hun har det faglige ansvaret for IKT-Norges arbeid med kompetanse. At Norge har tilstrekkelig og riktig tilfang av teknologikompetanse er særlig viktig for våre medlemmer, men også hele det norske samfunnet som gjennomgår digitale omveltninger. Som en forlengelse av dette arbeidet har Gaare Paulsen også ansvaret for digitalisering i offentlig forvaltning. Som kommunikasjonsdirektør jobber hun med alle IKT-Norges prioriterte fagfelt i skjæringspunktet politikk, media og medlemskommunikasjon.

I august 2016 kom hun fra stillingen som kommunikasjons- og samfunnskontaktsjef i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), en interesseorganisasjon for merkevareleverandører i dagligvaremarkedet. Hun hadde da avsluttet 11 års arbeid for SV, bla. som presseansvarlig for SVs stortingsgruppe, men de fleste årene som politisk rådgiver for partileder Audun Lysbakken i Stortinget og på SVs partikontor, og i regjering; Fra 2009 -2012 var hun politisk rådgiver for Lysbakken i Barne-, likestilling, og inkluderingsdepartementet.

Line Gaare Paulsen er utdannet statsviter i administrasjon- og organisasjonsvitenskap, ved Universitetet i Bergen.

Line Gaare Paulsen representerer IKT-Norge i disse rådene:

  • Kompetanse Norges faglig rådgivende ekspertgruppe for Kunnskapsdepartementet. Ekspertgruppen fordeler midler til digital etter,- og videreutdanning, gjennom ordningen Fleksible videreutdanningstilbud.

  • Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon (FRIM) jobber med å utvikle kvaliteten i IT- og mediefagene på videregående nivå. FRIM skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at IKT og mediefagene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

 

Verv og engasjement

2020 -> Store Norske Leksikon (SNL)
2013-2017 NRKs Kringkastingsråd (vara)