Line Gaare Paulsen har ansvaret for IKT-Norges strategiske kommunikasjonsarbeid og redaksjonelle omtaler. Hun utarbeider politiske budskap, gir råd om og utøver myndighetskontakt for å bedre rammebetingelsene for det digitale næringslivet. Som kommunikasjonsdirektør jobber hun med alle IKT-Norges prioriterte fagfelt i skjæringsfeltet politikk, IKT-næringen og media.

Line Gaare Paulsen har det faglige ansvaret for IKT-Norges arbeid med kompetanse. At Norge har tilstrekkelig og riktig tilfang av teknologikompetanse er særlig viktig for våre medlemmer, men også hele det norske samfunnet som gjennomgår digitale omstillingsprosesser. Som en forlengelse av dette arbeidet har hun også ansvaret for digitalisering i offentlig forvaltning. 

I august 2016 kom hun fra stillingen som kommunikasjons- og samfunnskontaktsjef i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), en interesseorganisasjon for merkevareleverandører i dagligvaremarkedet. Hun hadde da avsluttet 11 års arbeid i rikspolitikken, bla. som presseansvarlig for SVs stortingsgruppe. De fleste årene arbeidet hun som politisk rådgiver for partileder Audun Lysbakken, i Stortinget, på partikontoret og i regjering; Fra 2009 -2012 var hun politisk rådgiver for Lysbakken i Barne-, likestilling, og inkluderingsdepartementet.

Line Gaare Paulsen er utdannet statsviter i administrasjon- og organisasjonsvitenskap, ved Universitetet i Bergen.

Line Gaare Paulsen representerer IKT-Norge i disse rådene:

 

  • Aldersvennlig råd. Bakgrunnen for regjeringens eldresatsing er det faktum at vi blir flere eldre og vi lever lenger. Eldrepolitikk er ikke lenger bare omsorgspolitikk. Vi må også sikre at eldre får den digitale kompetansen de trenger for å kunne delta i samfunnet.

  • Kompetanse Norges faglig rådgivende ekspertgruppe for Kunnskapsdepartementet. Ekspertgruppen fordeler midler til digital etter,- og videreutdanning, gjennom ordningen Fleksible videreutdanningstilbud.
  • Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon (FRIM) jobber med å utvikle kvaliteten i IT- og mediefagene på videregående nivå. FRIM skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at IKT og mediefagene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

 

Verv og engasjement

2020 -> Store Norske Leksikon (SNL)
2013-2017 NRKs Kringkastingsråd (vara)