Liv Freihow har vært ansatt i IKT-Norge siden 2004. Liv jobber med rammebetingelser for IT-næringen, med mål om å bidra til akselerert vekst og konkurransekraft for tech-selskaper.

Hennes hovedområder er å sørge for IT som satsingsområde i næringspolitikken, å hindre at det offentlige konkurrerer med næringslivet om utvikling av IT-løsninger, og å fjerne hindre for digital verdiskaping. I tillegg har hun en dedikert satsing for bedrifter som jobber med teknologi for bank/finansbransjen (fintech).

Liv har en MA fra London School of Economics og en MSc fra University of Southern California.

Verv og engasjement

Rådsmedlem, Nasjonalt Geodataråd 2020-2023

Forum