Roger Schjerva har jobbet for IKT-Norge siden 2014. Han har arbeidet i storting og regjering i 15 år, de åtte siste som statssekretær i Finansdepartementet (2005-2013). Han er sosialøkonom fra Universitet i Oslo. Roger jobber med økonomiske saker og med myndighetskontakt. I tillegg leder han IKT-Norges arbeid med digitalisering av offentlig sektor, arbeidet med industrielle datasentre og satsingen på digitalisering av industrien (Industri 4.0).

Roger has been working for ICT Norway since 2014. He has worked for the Government and the Parliament for 15 years, the eight last as Deputy Minister the Ministry of Finance (2005-2013). He is an Economist from the University of Oslo. Roger is working on economical issues and with government contacts. In addition, he leads ICT-Norway’s work on digitalization the public sector, the work on industrial data centers and the focus on digitalization the industry (Industry 4.0).

Verv og engasjement

Styreleder for Oslo Havn KF 2016 -
Styremedlem i Norsk-ukrainsk Handelskammer 2015 -
Medlem av regjeringsutvalg om hvordan delingsøkonomien kan gi bedre ressursutnyttelse 2016 - 2017
Medlem av stiftelsesstyret i NEMKO 2014 -
Deltar i diverse rådgivende og midlertidige utvalg

Forum