Thea Rode er ansvarlig for IKT-Norges arrangementer og konferanser.

Tidligere jobbet Thea som prosjektleder i Nordskar Kommunikasjon AS med store konferanser som Social Media Days og Oslo Content Marketing Camp.

Før det jobbet hun i Mediehuset Tek, hvor hun hadde ansvar for en rekke konferanser og events innen IT og Tele, som TeleCruise og TEK-konferansen.

Thea har en Bachelor i PR og sosiologi grunnfag.