Torgeir jobber med spørsmål og saker relatert til internett og internettbaserte tjenester.

Verv og engasjement

Council member EuroISPA 2009 –
Pengespillutvalget 2013 – 2014
Styremedlem Internet Society Chapter Norway 2013 –
Styremedlem Store Norske Leksikon 2013 –
Leder Digitutvalget 2011 – 2013
Advisory Board, Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi 2013 –
Advisory Board, Trygg Bruk 2011 –
Norpol 2010 –

Forum