Arendalsuka skal være en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Tirsdag 13. august avholdes det en nasjonal helsedebatt. IKT-Norge ønsker i forkant av denne debatten å sette søkelyset på teknologibruk i helsesektoren og nødvendigheten for et godt samarbeid mellom teknologiprodusentene og helsemyndighetene.

IKT-Norge på Arendalsuka2013

I forbindelse med arendalsuka 2013 setter IKT-Norge helse og IT på agendaen!

Mandag snurer vi igang med helsebringende vorspiel, kom og diskutere med koillegaer politikere og gode venner i et av Arendals kosligste sørlandshus. Vi serverer tradisjonell sørlandskost; reker og hvitvin. Vi varmer fra klokken 1700, frem til partilederdebatten 2130!

Når: Mandag 12 august klokken 1700-2100

Meld deg på hos Fredrik Syversen eller Nard Schreurs (epost nederst)

IKT-Norge organiserer seminaret: «Ingen helse uten it», tirsdag 13. august, kl 1000-1200

Politikerne slår på stortrommen om teknologisk innovasjon i helsesektoren. I tillegg skal helse-it bli et eksportprodukt. Forventningene er store, ambisjonene skyhøye, men kunnskapen om teknologiske muligheter ofte laber.

Problemer på både sykehus og i omsorgsektoren kan faktisk løses i stor grad gjennom bruk av teknologi. Samtidig er vi inne i en it-revolusjon, og et smidig, fortløpende samarbeid mellom it-leverandørene, helsesektor og myndighetene er en forutsetning for å unngå unødvendig treghet og kommunikasjonssvikt, eller verre, katastrofer der liv står på spill.

Meld deg på hos Fredrik Syversen eller Nard Schreurs (epost nederst)

Trenger helsesektoren en Steve Jobs?
Nard Schreurs, IKT-Norge

Trenger helsesektoren sin egen Steve Jobs for å få like brukervennlig it som forbrukerne har fått? Og hvordan er samspillet mellom helseaktørene og it-leverandørene i dette?

SOS International

Helseteknologi kan være den naturlige koblingen mellom offentlige- og private aktører, når borgernes fremtidige forventninger til omsorg og helse skal dekkes. SOS International ble i mars ny eier av Hjelp24 Trygghetssentralen og dermed landets største private helsefaglige alarmsentral/kontaktsentral. Selskapet deler sine erfaringer ved å kombinere private og offentlige tjenester.

Riv barrierene og sett pasienten i sentrum!
Bjørn Myrvold,  VD, Tieto Healthcare Scandinavia

I før-valg-tider blir «pasienten i sentrum» raskt en floskel uten annet innhold enn valgflesk, men med politisk vilje til å tenke nytt, bryte ned barrierer og ta i bruk moderne teknologi, kan det bli en realitet. Det er opp til oss; det er vårt valg.

Bo lenger hjemme – Erfaringer fra Værnes-regionen
Leif Inge Jakobsen, produktsjef Visma Omsorg Profil

Velferdsteknologi åpner for at eldre skal kunne bo lenger hjemme, under trygge og gode forhold. En viktig forutsetning et at det utvikles helhetlige løsninger, der varslinger, oppfølging og ikke minst dokumentasjon foregår i et integrert system.

Som en ledende leverandør innen kommunal pleie- og omsorgssektor har Visma både en posisjon og et ansvar for å utvikle våre omsorgsløsninger for å møte kommunenes utfordringer med eldrebølgen. I samarbeid med Telenor Objects har vi utviklet en løsning hvor vi samler og visualiserer data fra velferdsteknologi inn i kommunens Elektronisk Pasientjournal. To kommuner i Værnes-regionen har et halv års erfaring med velferdsteknologi.

Flere kommuner skal i gang med løsningen, og Visma presenterer erfaring fra prosjektet.

DEBATT: Hvordan kan helseaktører samarbeide med it-bransjen?