08:00-09:00
GoforIT / IKT-Norge: Hva slags kunnskap og kompetanse må til for å rigge Norge som ledende tech-nasjon?

 

09:00-10:00
Computas: Holdningsendringer til digitalisering – fersk undersøkelse!

 

10:00-11:00
IKT-Norge: Barn i en digital verden

 

11:00-12:00
Microsoft: Digitalisering og omstilling

 

12:00-13:00
Cleantech Oslo: Lansering : Oslo Cleantechhub

 

13:00-14:00
Lotteristiftelsen: Hvordan beskytte spillere og familier mot farlige pengespill?

 

14:00-15:00
IKT-Norge: Digitale penger og krypto – bør vi omfavne eller forby?

 

15:00-16:00
Crayon: IT-sløseri på skattebetalernes regning

 

16:00-17:00
IKT-Norge: Samtale om Norsk dataindustri

 

17:00-18:00
Forleggerforeningen & IKT-Norge: Hva gjør vi med gutta?