IKT-Norge

Laster Hendelser

« Alle Hendelser

Arrangement

Hvilken kompetanse har norsk IT-næring behov for og hvordan sikre denne?

Detaljer

Dato:
27. juni
Tid
12:30 - 15:30

Arrangør

IKT-Norge
Hjemmeside:
www.ikt-norge.no

Sted

IKT-Norge
Oscarsgate 20 Oslo
+ Google Map
27. juni, 12.30 - 15.30.

Den digitale revolusjonen som påvirker de fleste bransjer gjør at det er et stort behov for IT-kompetanse i norsk næringsliv i dag og framover. I følge IKT-Norge sin kompetanseundersøkelse er mangel på riktig kompetanse den største hindringen til vekst i norsk IT-næring. For å møte disse utfordringene er det behov for økt kunnskap om hvilken type kompetanse det er behov for og hva som kan gjøres for å sikre denne.

IKT Norge inviterer derfor til workshop 27. juni. Workshopen er en mulighet til å diskutere med andre aktører i IT-bransjen og komme med innspill til IKT-Norge og norske myndigheter på hva som kan gjøres for sikre den kompetansen som er nødvendig for å lykkes i det digitale skiftet vi nå står overfor.

Program

12.00-12.30: Registering og lunsj

12.30-12.40: Velkommen v/Heidi Austlid, adm.dir. i IKT-Norge

12.40-12.00: Hva gjør norske myndigheter for å møte behovet for IT-kompetanse i Norge?
Arne Lunde, avdelingsdirektør for seksjon for eierskap og styring i UH-avdelingen i Kunnskapsdepartementet.

12.00-13.20: Hva er de viktigste teknologitrendene og hvilken IT-kompetanse trengs for å møte disse?
Resultatene fra IKT Norges nye kompetanseundersøkelse legges frem av Christoffer Hoff, ansvarlig for undersøkelsen.

13.20-13.40: Hva kan vi lære av Sverige?
Fredrik von Essen, næringspolitisk ekspert for IT & Telekomföretagen i Almega, forteller om hvordan de jobber med å sikre IT-kompetanse i Sverige.

13.30 – 13.50: Pause

14.50-14.30: Hvilken kompetanse trenger norske IT-selskaper for å løse fremtidens utfordringer? Innspill fra IT-selskaper.

14.30-15.30: Åpen diskusjon og innspill fra deltakerne.

Diskusjonen tar utgangspunkt i IKT-Norges kompetanserapport 2017. Målet er å få mer detaljert kunnskap om hvilken kompetanse som det er mangel på i dag og som det vil være økt behov for fremover. Vi ønsker også innspill på hvordan identifiserte kompetansebehov kan løses.

Sentrale spørsmål:

– Hva ser dere som de viktigste teknologiske trendene? Hva betyr denne utviklingen for hvilken kompetanse dere har behov for i dag og i fremtiden?
– Hvilke typer kompetanse ser dere det som hensiktsmessig å ha her hjemme og hva kan fremskaffes gjennom handel og tjenesteutsetting?
– Hvilke implikasjoner har dette for utdanningspolitikken? Er det behov for nye fag i den tradisjonelle utdanningen? Hva er muligheten for omskolering til en jobb innen IT, for eksempel for andre typer ingeniører?

Du finner mer informasjon om workshopen her

Har du spørsmål? Send en mail til linda.oksnes@nucc.no eller schjerva@ikt-norge.no.

Påmelding IT-workshop