Kommentar av Fredrik Syversen

Bølgeskvulp i næringskomiteen

Som interesseorganisasjon er statsbudsjettet alltid en stor hendelse. Høringene er vår arena. Der skal vi gi våre innspill og våre meninger om det budsjettet som er lagt frem. Årets høring i næringskomiteen var intet unntak.

Oslo Innovation Embassy i London åpnet

Oslo Innovation Embassy er et samarbeid mellom Oslo Business Region, IKT Norge og the Trampery i Hackney, London. Tanken bak er å gjøre det lettere for norske oppstarts- og vekstselskaper å komme ut i verden.

Et budsjett for IKT-næringen!

IKT-Norge er glade for at regjeringen nå viser konkrete tiltak for vekst og innovasjon. –Dette gir bedre rammebetingelser for IKT-næringen, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.