Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Message taken?

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert på computerworld.no 25.10.2017. Nylig kom årets søkertall fra Samordna Opptak, og den store gode nyheten er at det er over 30 prosent økning til teknologistudier. Bare på universitetet i Oslo har deres nye studieprogram i informatikk 19 søkere per studieplass. Det er det mest attraktive studiet i landet, ifølge universitetet selv. […]

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Digital industrifaktor

Regjeringen skal i 2017 levere en ny industrimelding til Stortinget. Skal melding ha aktualitet og framtidsperspektiv må den ha en bærende digital faktor. Den må peke retning og skape rammebetingelser for omskaping av tradisjonell industri, hente produksjon hjem og ikke minst skape ny vekst for Norge. I tillegg til å skape gode vekstvilkår for nye digitale selskaper, må regjeringen også levere på omstillingsvilkår for industri og tradisjonelt næringsliv. Riktignok kan ikke politikk løse alt, men rammebetingelser er vesentlig for å lykkes.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Trenger vi en digital skole?

Dette innlegget ble opprinnelig publisert i Finansavisen 28. november 2016. Igjen er debatten om teknologi har en plass i skolen her. Denne gang fremført av skoleforsker Svein Sjøberg. Flere med han mener skolen må være en teknofri sone, og ihvertfall begrenses. Men om Sjøberg og andre kikket inn i norske klasserom ville de sett store […]

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Vi trenger helsepersonell med digital kompetanse

Norge står foran et teknologisk skifte i helse- og omsorgssektoren. Ny teknologi vil bedre vårt felles helsetilbud. Det vi gi pasienten mer trygghet. De ansatte vil få enklere arbeidsdager med mer tid til nødvendig omsorg og helsehjelp. Dagens og morgendagens helsepersonell må derfor sikres digital kompetanse og gjøres trygge i bruken av digitalt utstyr.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Norges digitale tilstand

Denne sommeren har World Economic Forum kåret de mest IKT-modne nasjonene, gjennom rapporten Global Technology Report. Norge klatrer en plass frem i verdensmesterskapet, og får en solid fjerdeplass. Vi slås av Singapore, Finland og Sverige i denne målingen, basert på 55 ulike kriterier.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Kan Island vinne VM?

Island gjorde tidenes bragd under fotball-EM, og overrasket med sine prestasjoner tross sine forutsetninger. Tidligere denne sommeren vedtok også Alltinget en av verdens mest gründervennlige skatteordninger.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Vi er alle utsatt

Kunstig intelligens, automatisering og digitalisering utfordrer og utvikler. Forretningsmodeller utdateres og mellomleddene blir overflødige. Utviklingen skjer i så voldsom fart at de færreste henger med og alt for mange følger ikke med.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Bra med nye studieplasser i revidert, men…

– Nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett er bra. Vi er glade for at man har kommet frem til at vi må øke kompetansen og utdanne fler IT-eksperter. Men – 200 plasser, der vi ikke vet fordelingen enda, er ikke tilstrekkelig. Torbjørn Røe Isaksen må stille med 1000 studieplasser for 2017, sier Heidi Austlid, administrerende direktør IKT-Norge med anledning av dagens avtale mellom V, KrF, FrP og Høyre.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Bruker vi mulighetene?

Denne våren har det kommet ihvertfall to viktige meldinger til Stortinget - den nye IT-strategien “Digital Agenda for Norge” og meldingen om fremtidens utdanningsystem “Fag - fordypning - forståelse”.

Fremtidens læring vil formidles digitalt

Over 140 millioner elever og lærere i hele verden bruker i dag norsk læringsteknologi. Det revolusjonerer både global læring og norsk næringsutvikling. Næringen i Norge har så langt skapt rundt 1000 nye arbeidsplasser og omsetter for rundt en halv milliard, skriver Anita Krohn Traaseth/ administrerende direktør Innovasjon Norge og Heidi Austlid/ administrerende direktør IKT-Norge i VG i dag.

Når barn får mobil til jul – felles ansvar

Tusenvis av barn kommer å få mobil til jul. Det er viktig at voksne snakker med barn om forventninger, ansvar og rammer for mobilbruk med en gang, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Men også digitale tilbakeskritt i statsbudsjettet

Regjeringens budsjettopplegg innebærer også dårlige nyheter for digitaliseringen av Norge. Innsatsen for bredbånd svekkes, det blir færre etableringstilskudd og satsingen på e-helse og velferdsteknologi uteblir. Og mens landene rundt oss satser sterkt på IT-utdanning, legges det ikke opp til noen flere studieplasser her i landet, sier Heidi Austlid fra IKT-Norge.

Forventer digital storsatsing i kommunene

IKT-Norge har spurt førstekandidatene fra de ti største kommunene i landet hvis de kan tenke seg å ta initiativ til en digital strategiplan for kommunen. – Hele 85% av førstekandidatene i IKT-Norges undersøkelse vil ta initiativ til at kommunen lager en digital strategiplan, forteller Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge.

Læring blir næring

Etableringen av en klynge for norske edtechselskaper i dag vil stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, og dessuten utvikle ny næring og arbeidsplasser.