Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Pisk og gulrot for digitalisering

Det går framover. Heldigvis. Årets IT i praksis viser at norske kommuner gjør et solid digitaliseringsbyks. Det er bra for de som jobber i offentlig sektor og aller mest for brukerne av offentlige tjenester. Men er det bra nok?

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Et billig kjønnspoeng

“Denne uken var jeg på date med Amelia, hun var både sexy, smart og spennende supereffektiv…” Slik starter Truls Berg, ansvarlig redaktør i Innomag og administrerende direktør i Inspirator, sin kommentar i Computerworld 24. oktober.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Oppløpssprinten

Valget er over og ny regjering vil være på plass om ikke alt for lenge. Akkurat hvordan den vil se ut vet vi ikke enda, men den vil ledes av Erna Solberg.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Message taken?

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert på computerworld.no 25.10.2017. Nylig kom årets søkertall fra Samordna Opptak, og den store gode nyheten er at det er over 30 prosent økning til teknologistudier. Bare på universitetet i Oslo har deres nye studieprogram i informatikk 19 søkere per studieplass. Det er det mest attraktive studiet i landet, ifølge universitetet selv. […]

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Hva er viktig for meg?

Denne kommentaren stod opprinnelig på trykk i Computerworld nr. 10, 2017. Høyres landsmøte er over, og de nærmeste helgene skal alle partier spikre sin valgkampretorikk og vedta nye partiprogram. Jeg ønsker meg politikere som tar pasienter og pårørende på alvor og som kobler behov med ny teknologi. Slik kan vi skape magi i norsk helsevesen. […]

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Sverige-Norge 1-0

Svenskene skal nå innføre koding som en del av skoleopplæringen, mens vi her hjemme ennå mangler en nasjonal digital framtidsstrategi for utdanningssektoren.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Likestillingskoden

Andelen kvinner i IT-næringen er ikke lystig lesing. Tallet har ligget stabilt på rundt 20 prosent i nærmere 20 år, skriver vår administrerende direktør Heidi Austlid. Kommentaren stod på trykk i Computerworld 28. februar, 2017.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Deling gir mening

Denne kommentaren som er skrevet av IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid, stod på trykk i Finansavisen 27. februar, 2017. Delingsøkonomiutvalget la i starten av februar frem sin utredning om muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien. Delingsøkonomien gir sterkere konkurranse, større valgmuligheter for forbrukerne og nye inntektsmuligheter for husholdningene, sa utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen i forbindelse med […]

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

En nødvendig debatt

DNs artikkelserie om Norsk Digital Læringsarena (NDLA) reiser en viktig debatt om innovasjon og mangfold i valget av læremidler. NDLA har eksistert i 10 år for videregående opplæring med 70 millioner i årlige subsidier. Samme modell planlegges nå for grunnskolen. Samtidig arbeider regjeringen med en strategi for digital fremtidslæring.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Digital industrifaktor

Regjeringen skal i 2017 levere en ny industrimelding til Stortinget. Skal melding ha aktualitet og framtidsperspektiv må den ha en bærende digital faktor. Den må peke retning og skape rammebetingelser for omskaping av tradisjonell industri, hente produksjon hjem og ikke minst skape ny vekst for Norge. I tillegg til å skape gode vekstvilkår for nye digitale selskaper, må regjeringen også levere på omstillingsvilkår for industri og tradisjonelt næringsliv. Riktignok kan ikke politikk løse alt, men rammebetingelser er vesentlig for å lykkes.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Trenger vi en digital skole?

Dette innlegget ble opprinnelig publisert i Finansavisen 28. november 2016. Igjen er debatten om teknologi har en plass i skolen her. Denne gang fremført av skoleforsker Svein Sjøberg. Flere med han mener skolen må være en teknofri sone, og ihvertfall begrenses. Men om Sjøberg og andre kikket inn i norske klasserom ville de sett store […]

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Vi trenger helsepersonell med digital kompetanse

Norge står foran et teknologisk skifte i helse- og omsorgssektoren. Ny teknologi vil bedre vårt felles helsetilbud. Det vi gi pasienten mer trygghet. De ansatte vil få enklere arbeidsdager med mer tid til nødvendig omsorg og helsehjelp. Dagens og morgendagens helsepersonell må derfor sikres digital kompetanse og gjøres trygge i bruken av digitalt utstyr.

Kommentar av Heidi Arnesen Austlid

Norges digitale tilstand

Denne sommeren har World Economic Forum kåret de mest IKT-modne nasjonene, gjennom rapporten Global Technology Report. Norge klatrer en plass frem i verdensmesterskapet, og får en solid fjerdeplass. Vi slås av Singapore, Finland og Sverige i denne målingen, basert på 55 ulike kriterier.