Kommentar av Nard Schreurs

Norge trenger e-leger!

Forprosjektet “Kvalitet i E-resept 2017” bør være et real varselskudd for de kliniske utdannelsene i Norge. Norge trenger digitalt kompetente leger.

Kommentar av Nard Schreurs

Skal Google få våre helsedata?

All forståelse om vår helse er basert på kunnskap. Vi finner stadig nye metoder for å øke kunnskapsnivået. En gang brukte vi årelating fordi vi ikke visste bedre, skriver Nard Schreurs om i en kommentar om at Google får direkte tilgang til helsedata fra et britisk sykehus.

Kommentar av Nard Schreurs

Helse som vekstområde

Det som mangler i Norge er drivere som et godt fungerende marked. Vi ser at alt for mange gode løsninger forblir lokale prosjekter, og ikke finner sin vei til resten av landet. Dermed råtner de på rot, gir lite til helse-Norge og er ikke interessante for investorer, skriver Nard Schreurs, direktør eHelse og smart tech.

Kommentar av Nard Schreurs

Omstilling til digital helse

Det er ikke overraskende at norsk helseteknologi verken i bredde eller i størrelse har vært i front av utviklingene. Det er synd. Vi er flinke på teknologi i Norge, flinke på forskning og våre helsetjenester er (hovedsaklig) gode og godt gjennomtenkte, skriver Nard Schreurs i en kommentar.

IKT-Norge satser under Arendalsuka

IKT-Norge står bak seks arrangementer på Arendalsuka 2015. –Vi gleder oss til å vise bredden i den norske IKT-næringens engasjement, sier organisasjonens arendalsukeansvarlig, Roger Schjerva.

Høies sykehustale løfter frem IKT

IKT-Norge ser svært positivt på at helseministeren knytter målbildene i helsesektoren direkte til bruk av IKT. Tirsdag holdt Helse- og omsorgsminister Bent Høies første sykehustale, med tydelige henvisninger hva planen til den nye regjeringen er.

-Ikke skyld på datafeil

– Medienes ryggmargrefleks med å skylde på «data» i helsesektoren hver gang noe går galt skaper en unødvendig angst for teknologi og digitalisering.