Kommentar av Øyvind Husby

Kan Norge og Sverige bli bedre sammen?

En felles aggressiv nabo,  svensk NATO-medlemsskap og en gryende norsk EU-debatt er tegn på at det er riktig og viktig med et tettere samarbeid mellom Norge og Sverige. Et tettere samarbeid er fornuftig både sikkerhetsmessig, økonomisk og for å få fart på det grønne skiftet.

Kommentar av Øyvind Husby

Nytt år – men ikke blanke ark!

Når vi snur oss i det vi går inn i et nytt år, ser vi at Norge er et av landene som har klart seg best gjennom pandemien. Når andre land stenger ned samfunnet, stopper hele samfunnet opp. Når Norge stenges ned, drives hovedfunksjonene i samfunnet videre på tusenvis av hjemmekontorer.

Kommentar av Øyvind Husby

Nett bør være en rett - for alle

Riktig infrastruktur må til for å kunne delta digitalt i samfunnet. Med 360 millioner til økt utbygging av bredbånd i distriktene er det fortsatt et stykke igjen før vi når det nivået som trengs. Derfor er det skuffende at Regjeringen velger å ikke øke bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett mer.

Kommentar av Øyvind Husby

Alle har rett til bredbånd

Tilgjengelig og sikker digital infrastruktur av høy kvalitet er avgjørende for et driftig næringsliv, en velfungerende stat og en befolkning som deltar i samfunnslivet.

Kommentar av Øyvind Husby

Look to Finland

Norge er et av landene i verden med størst rikdom og høyest levestandard. Vi er dermed også landet som kan få den største nedturen av alle – hvis vi ikke lykkes med omstillingen.