Kommentar av Roger Schjerva

IKT er fortsatt produktivitetsdriver

I DN tirsdag 13. desember peker Erik Nævdal på spriket mellom store floskler om teknologisk innovasjon og gründerskap og faktisk produktivitetsvekst de siste år. Jeg syns han bommer på produktivitetskritikken både i sine teoretiske og praktiske argumenter.

Kommentar av Roger Schjerva

Digitalt dytt fra Stortinget

Stortingsmeldinger drøfter problemstillinger og prinsipper. Stortingets behandling av dem nøyer seg gjerne med å tygge litt videre og vise fram rene partimarkeringer. At det blir flertall for noe nytt og konkret er sjeldent. I tirsdagens behandling kom det èn slik sjeldenhet, et ønske IKT-Norge har reist: Innføring av en “regulatorisk sandkasse” der fintech-næringen kan prøve ut nye løsninger på reelle brukere med friere regler, slik en nå får erfaringer med i England.

Kommentar av Roger Schjerva

Budsjett 2017 – what’s in it for us?

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem forrige torsdag. Her ser jeg nærmere på hvordan små og store tall i budsjettet påvirker IKT-næringens arbeidsvilkår framover. IKT-Norges umiddelbare reaksjoner på budsjettet finner du her.

Kommentar av Roger Schjerva

Vi trenger ikke statlig e-ID

Det er over 10 år siden IKT-Norge første gang krevde at Regjeringen utviklet en nasjonal eID. Sikker autorisasjon ved inngåelse av avtaler på nett er en av grunnpilarene for at overgang til digitale tjenester skal skje. I mellomtiden har markedet lagd løsningen. Derfor er det nå en rask utvikling av digitale tjenester både i privat og offentlig sektor. De to mest brukte er BankID og Buypass.

Kommentar av Roger Schjerva

Make us better prepared

Speach – Opening of center of internett and society I have three expectations for the center: Firstly, help us prepare all organisations for the digital future A new report from MIT shows us that 87 percent of company managers world wide think their own organization will be challenged by disrupting digital technologies – so it […]

Kommentar av Roger Schjerva

Økonomisk dump med Trump

Donald Trump lanserte sin økonomiske plan i går. Hva kan vi vente oss fra den om den blir iverksatt? Det er bra at han går fra å selge person til plan, men planen gir grunn til uro. Det er lett å forstå hvorfor amerikanske IKT-ledere advarer.

Kommentar av Roger Schjerva

Omstilling og vekst til en høy pris

Jeg hadde aldri trodd at en regjering ledet av Høyre ville legge opp til et budsjettopplegg hvor offentlige utgifter vokser med hele 2,5 prosentpoeng mer enn veksten i økonomien. Men sånn er det altså. Nå har Regjeringen økt oljepengebruken for å dekke opp sterkere vekst i offentlige utgifter 3 år på rad. Om det ikke […]

Kommentar av Roger Schjerva

Venter lavere lønnsvekst i IKT-næringen

I uke 37 foretok IKT-Norge en rundspørring blant medlemmene og har hentet inn i underkant av 100 svar som representerer over 12.000 ansatte i IKT-næringen. – Etter mange år med sterkere lønnsvekst enn andre næringer ventes det lavere lønnsvekst for IKT-næringen i 2016. Vi havner klart under frontfagets anslag på 2,4 prosent, mener Roger Schjerva, IKT-Norges sjeføkonom.

Kommentar av Roger Schjerva

BankID blir god idé for flere og flere

Tillit til at personen er den han utgir seg for er avgjørende for forpliktende digital kommunikasjon, ikke minst for leverandører av digitale tjenester til kunder. I dag samlet BankID-Norge drøyt 100 personer på sin årlige BankID-dag. Arrangement bød på tre store nyheter for sikker identifikasjon: En ny løsning for kommunesektoren, ny mulighet for å registrere bankID-brukeren integrert i leverandørens løsning og ikke minst: Enda enklere BankID.

Kommentar av Roger Schjerva

Riksrevisjonen blir neppe helt fornøyd med Sanner

Fredag 15. april la Regjeringen fram sin IKT-politikk i form av en melding til Stortinget. Det er mange måter å forholde seg til en stortingsmelding på godt over 200 sider. Noen som vil lese den med interesse er Riksrevisjonen. Roger Schjerva skriver her om hvorfor.

Kommentar av Roger Schjerva

Jakten på den tyske revolusjon

I hele Europa synker industriproduksjonen, unntatt Tyskland. Er det den nye industrielle revolusjonen – Industri 4.0 – med sensorer, maskinlæring og big data i trådløse nett, som er årsaken?

Kommentar av Roger Schjerva

En verden som teller

- Telenors visjon er ikke å levere utbytte til aksjonærene, selv om vi gjør det også. Vår visjon er å styrke fellesskapene (“empover societies”), var ordene Sigve Brekke, Telenors konsernsjef, i dag tidlig åpnet selskapets “Big data for social good”-konferanse med. Å bygge mobilnett i Pakistan og Asia handler virkelig om det.

Kommentar av Roger Schjerva

Norge nummer to i europamesterskapet!

EU-kommisjonens årlige undersøkelse av landenes digitale prestasjoner og digitale konkurranseevne, Digital Economy and Society Index, DESI, er den viktigste digitale benchmarken i Europa på landnivå. Nytt av året er at Norge er med på den offisielle listen, bare et klikk etter listen som viser EU-landenes plassering. Om dette skriver IKT-Norges sjeføkonom, Roger Schjerva.

Kommentar av Roger Schjerva

Ny plan

Flere offentlige utredninger de siste årene har gitt et godt faglig grunnlag for en slik politikk. Roger Schjerva utfordrer Regjeringen til å ta fatt i dette og invitere til brede løsninger som kan trygge det beste ved det norske samfunnet i framtida.

Europeisk digital industrisatsing, endelig!

På riksmannsklubben i Davos la kommisær Oettinger i dag fram EU-Kommisjonens planer om et Industri 4.0-program for Europa. Norge må lage sin egen nasjonale strategi for digitalisering av industrien. I tillegg må vi vurdere hvor vi kan klare å koble oss til EUs strategi, mener Roger Schjerva.

Kommentar av Roger Schjerva

Delingsøkonomien kommer – er det bra eller dårlig?

Nå må debatten om delingsøkonomien dras et hakk videre, mener IKT-Norges Roger Schjerva. Han mener at vi må skille mellom vennetjenester og mer næringsretta virksomhet og at skattespørsmålet ikke er mer mystisk enn at de samme skattereglene som gjelder for ordinær næringsvirksomhet også vil gjelde for næring i delingsøkonomien.