For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår.

Vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Teknologi er nøkkelen til å nå mange av målene. Her vil du få se teknologiløsninger som våre medlemsbedrifter leverer og hvordan de konkret bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Vi håper du blir inspirert!  

 

Her kan du lese mer om GoforIT – et samarbeidsprosjekt om bærekraft i IT-utdanningene
836 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. Finansteknologiske løsninger som mikrolån kan hjelpe ved at flere kommer i arbeid. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 1 her.
Over 1/3-del av verdens mat blir kastet. Teknologiske løsninger minsker matsvinn. Vær med i kampen mot matsvinn. Bruk løsninger som To Good To Go. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 2 her.
Internett bedrer helseinformasjon over hele verden. Ved hjelp av mobilteknologi kan feks sårbare grupper ordne fødselsregistrering og dermed gyldig legitimasjon via sms. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 3 her.
57 millioner barn får ikke skolegang. Med ny læringsteknologi kan flere elever få tilgang til undervisning. Særlig i utviklingsland hvor det er begrensede lærerressurser. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 4 her.
Kvinner utgjør halve verdens befolkning. Likevel har 200 millioner færre kvinner internett-tilgang. Vi må redusere digitale forskjeller. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 5 her.
Vannmangel påvirker 40% av klodens befolkning. Smarte vannmålere måler vannkvalitet og gjør det enklere å redusere vannforbruk. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 6 her.
En hovedårsak til dagens gigantiske sløsing med energi, er mangel på kunnskap og hjelpemidler. Nye teknologiløsninger gjør det enklere for alle å spare lys- og varmeforbruket. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 7 her.
Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Økonomisk utvikling er avhengig av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 8 her.
Investeringer i transport- og vanningssystemer, energi- og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 9 her.
3.9 milliarder mennesker – mer enn 52% av verdens befolkning – er fremdeles uten internett. Vi må redusere ulikhet både i og mellom land. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 10 her.
Rask urbanisering utøver press på tilgangen til ferskt vann, kloakk og avløp, miljøet og innbyggernes helse. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 11 her.
Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 12 her.
Fangst og lagring av Co2 er nye teknologiløsninger som vil bedre miljøet. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 13 her.
Norske offentlige institusjoner og private selskaper har mye data fra blant annet satellitter, bøyer og droner, som kan gi viktig kunnskap om havet. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 14 her.
Vi trenger gode, presise data om landbruk, og dets påvirkning på naturen, for å kunne bekjempe ødeleggelse av sårbare økosystemer. Nye teknologiløsninger vil kunne bistå arbeidet. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 15 her.
Analfabetisme er utbredt og store deler av befolkningen er ikke registrert i folketall. Nye teknologiløsninger kan bidra til at innbyggere får avgitt sin stemme ved valg og til å hindre valgfusk. Les mer om hvilke teknologiløsninger som bidrar til å nå mål 16 her.
For at vi skal nå FNs bærekaftsmål må vi alle samarbeide. Vi må samarbeide i og mellom land, mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn. Les mer om hvilke samarbeidsløsninger som bidrar til å nå mål 17 her.