For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår. Vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Teknologi er nøkkelen til å nå mange av målene. Her vil du få se teknologiløsninger som våre medlemsbedrifter leverer og hvordan de konkret bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Vi håper du blir inspirert!