Fakta:
  • Global arbeidsledighet økte fra 170 millioner i 2007 til nær 202 millioner i 2012. 75 millioner av disse er yngre kvinner og menn.
  • Å støtte opp under entreprenørskap, innovasjon og vekst blant små og mellomstore bedrifter er viktig, bla via tilgang til finansielle tjenester.
Les mer om FNS bærekraftsmål

Målet er å øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer. Mobiltelefonitjenester gir mennesker i de minst utviklede landene mulighet til å ta del i informasjonssamfunnet.

Norges første studietilbud i bærekraftsøkonomi

Høgskolen i Innlandet tilbyr nå et studietilbud i bærekraftsøkonomi. Bachelorløpet utvikles i samarbeid med næringslivet og føyer seg inn i rekken av unike, relevante og fremtidsrettede studietilbud. Undersøkelser viser at næringslivet mangler bærekraftskompetanse, og at utdanningsinstitusjonene ikke har et tilstrekkelig studietilbud som tilfredsstiller næringslivets faktiske behov. Høgskolen i Innlandet ved Handelshøgskolen Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger tar med dette en klar posisjon i det grønne skiftet.

Les mer om bærekraftsøkonomi her.

Mobiltelefoni for tilgjengelige banktjenester

Telenors programmer for økonomisk inkludering, som Wave Money i Myanmar bruker i utstrakt grad mobilteknologi for å gi folk sikre og tilgjengelige banktjenester. I 2018 betjente Wave Money over syv millioner kunder – eller rundt en tredjedel av den voksne befolkningen. Mange av disse har ikke tidligere hatt tilgang til banktjenester.

Les mer om hvordan mobiltelefoni kan gi tilgjengelige banktjenester her.

Norsirk og OsloKollega sørger for anstendig arbeid og gjenbruk

Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Gjennom arbeidsmarkedstiltaksbedriften Oslokollega bidrar Norsirk til sysselsetting av nærmere 40 personer. Arbeidet består i å demontere IKT-utstyr til ombruk. Samarbeidet sørger for å gi en gruppe mennesker anstendig arbeid samtidig som det gir bærekraftsgevinster av økonomisk art og ved å flytte et produkt fra å være gjenvinnbart, til å bli gjenbrukbart.

Les mer om Norsirk her.

Arbeidstrening til immigranter og personer med funksjonsnedsettelser

Telenors Open Mind-program gir personer med funksjonsnedsettelse en inngang til varierte og inkluderende arbeidsplasser gjennom en ettårig arbeidspraksis. I Norge, Sverige og Pakistan tilbyr Open Mind arbeidstrening og kapasitetsbygging til personer med fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. Målet er å hjelpe dem til å komme seg i en betalt jobb. Open Mind i Telenor Norge er unikt fordi det også inkluderer et arbeidsintegrasjonsprogram for immigranter i Norge fra land utenfor EU.

Les mer om arbeidstrening for personer med funksjonsnedsettelser her.

Styrket likestilling ved hjelp av mobilteknologi

Telenors Hushaal Aangan-tiltak i Pakistan tar sikte på å styrke kvinnelige bønder med en interaktiv informasjonstjeneste hvor bøndene gratis kan ringe inn og få informasjon om landbruk, helse, ernæring, hygiene mm. Tjenesten ble benyttet i seks millioner ringeminutter det første året. Wave Moneys mobilapp, «Shwe Toe» gir informasjon om økonomi. Siden lansering i 2018 er den blitt lastet ned 4 000 ganger. Appen skal styrke likestilling mellom kjønnene ved å lære opp kvinner i komplekse økonomiske begreper på en enkel og morsom måte, som gjør dem lette å huske.

Les mer om hvordan man kan styrke likestilling ved hjelp av mobilteknologi her.

Aprila – digital bank for SMBer

Amesto og en gjeng gründere startet i 2018 en heldigitalisert bank for små og mellomstore bedriftskunder (SMB). De var lei av at det tok lang tid å opprette en bedriftskonto, og lengre tid å få svar på en søknad om driftskreditt. Løsningen ble en digital, moderne og effektiv bank for SMB-finansiering, hvor man blir kunde på sekunder.

Les mer om Aprila bank her.
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.