Fakta:
  • Hvis alle mennesker på jorda skulle hatt samme forbruk som mennesker i Norge måtte vi hatt 3,6 jordkloder.
Les mer om FNS bærekraftsmål

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst og begrense klimaendringer. Det beste bedrifter kan gjøre er å redusere utslipp ved å investere i miljøvennlig teknologi.

Norges første studietilbud i bærekraftsøkonomi

Høgskolen i Innlandet tilbyr nå et studietilbud i bærekraftsøkonomi. Bachelorløpet utvikles i samarbeid med næringslivet og føyer seg inn i rekken av unike, relevante og fremtidsrettede studietilbud. Undersøkelser viser at næringslivet mangler bærekraftskompetanse, og at utdanningsinstitusjonene ikke har et tilstrekkelig studietilbud som tilfredsstiller næringslivets faktiske behov. Høgskolen i Innlandet ved Handelshøgskolen Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger tar med dette en klar posisjon i det grønne skiftet.

Les mer om bærekraftsøkonomi her.

Gjenvinne sjeldne jordartsmetaller

Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Selskapet samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall. Norsirk har bidratt til at Sintef Digital har kunnet utvikle røntgendetektorer som kan peke ut kassert elektronikk med sjeldne jordartsmetaller. Sjeldne jordartsmetaller er en knapphetsressurs på jorden som krever spesialbehandling for materialgjenvinning.

Les mer om røngtendetektor for å finne sjeldne jordartsmetaller her.

Smarte paller i dagligvarehandelen reduserer matsvinn

Med paller som er koblet til IoT (Internet of Things) vil Norsk Lastbærer Pool bidra enda mer til bærekraftig dagligvarehandel. Pallene er koblet til Telenors nett for IoT på 4G og kan dermed logge temperaturen på omgivelsene. Da blir pallene smartere og teknologien kan bidra at det kastes mindre mat. Norsk Lastbærer Pool har utviklet et internettløsning slik at parter ved bruk av gjenbrukspaller og kasser får flyttet sine varer kostnadseffektivt gjennom forsyningskjeden samtidig som miljøpåvirkningen og avfallsmengden fra engangsemballasje reduseres.

Les mer om dagligvarehandelens smarte paller reduserer matsvinn her.

Smarte vannmålere med IoT

Med Techni og SmartLab Norway sine IoT vannmålere kan Halden kommune gi svært detaljert informasjon om vannforbruket til innbyggerne, unngå overproduksjon og lekkasjer. Vannmålerne er koblet til Telenors narrowband for IoT. 

Les mer om smarte vannmålere med IoT her.

Renere plastfraksjoner fra elektronikk kan gjenvinnes

Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Gjennom et målrettet arbeid sammen med leverandører gjenvinnes i dag 95% av all plast fra kassert elektronikk. Avanserte industriprosesser og teknologiske nyvinninger sørger for renere plastfraksjoner som kan gjenvinnes.

Les mer om Norsirk her.

Finner krill med kunstig intelligens

Aker BioMarine har engasjert et Amesto-selskap, Nextbridge Analytics, for at de skal ta i bruk kunstig intelligens til fangst av krill i Sørishavet og til forbedring av kvalitet og effektivitet ved fiskeoljefabrikken i Houston, USA. Målet er å øke effektiviteten og å redusere drivstofforbruket. Ved å bruke sanntidsdata og maskinlæring, vil selskapet optimalisere og bedre håndtere høstemønstre, produksjonsflyt og vedlikehold.

Les mer om kunstig intelligens i krillindustrien

Blockchain for ansvarlig produksjon

IBM har et blockchain-prosjekt knyttet til utvinning av kobolt fra gruver i Kongo. Blockchain for ansvarlig produksjon bidrar til at teknologiprodusenter kan sikre at råvarer er produsert i tråd med forsvarlige etiske og kvalitetsmessige standarder.

Les mer om blockchain brukt til ansvarlig produksjon
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.