Fakta:
  • Verdens byer okkuperer bare 3% av jordens landsområder, men står for 60-80% av energiforbruket og 75% av CO2-utslippene.
  • Målet er å innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering.
Les mer om FNS bærekraftsmål

Målet er å innen 2030 sørge for at alle har tilgang til lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler.

Norges første studietilbud i bærekraftsøkonomi

Høgskolen i Innlandet tilbyr nå et studietilbud i bærekraftsøkonomi. Bachelorløpet utvikles i samarbeid med næringslivet og føyer seg inn i rekken av unike, relevante og fremtidsrettede studietilbud. Undersøkelser viser at næringslivet mangler bærekraftskompetanse, og at utdanningsinstitusjonene ikke har et tilstrekkelig studietilbud som tilfredsstiller næringslivets faktiske behov. Høgskolen i Innlandet ved Handelshøgskolen Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger tar med dette en klar posisjon i det grønne skiftet.

Les mer om bærekraftsøkonomi her.

Nye Bodø Lufthavn

Sopra Steria har ledet innovasjonsprosessen for Avinor for å finne ut hvordan nye Bodø Lufthavn kan bli verdens smarteste flyplass, og å integrere en ny bydel som planlegges å bygges i Smart City ånd. Stikkord her er for eksempel bærekraft og miljø, smart city, automatisering, desentralisering og integrering.

Smarte løsninger i kommune-Norge

Gjennom de smarte løsningene til Telia kan kommune-Norge spare opp mot 200 milliarder kroner de neste 10 årene. Løsninger som sparer energi, gir bedre effektivitet gjennom sensorer og som lar kommunene takle eldrebølgen med dagens ressurser. 5G og IoT-teknologien vil blant annet åpne for førerløse kjøretøy, mer effektiv avfallshandtering og bedre kommunikasjon som vil generelt skape bedre ressursutnyttelse.

Les mer om smarte løsninger i kommune-Norge her.

Sensorbaserte strømmålere

Med OSS strømmåler kan en sensor plasseres i sikringsskapet for å gi oversikt over strømforbruk og hjelpe både forbruker og storsamfunnet til å forstå og planlegge for mer bærekraftig strømforbruk. Sensorene er koblet til Telenors nett for IoT på 4G.

Les mer om smarte strømmålere her.

Smarte vannmålere med IoT

Med Techni og SmartLab Norway sine IoT vannmålere kan Halden kommune gi svært detaljert informasjon om vannforbruket til innbyggerne, unngå overproduksjon og lekkasjer. Vannmålerne er koblet til Telenors narrowband for IoT. 

Les mer om smarte vannmålere med IoT her.

Parkeringsautomater måler trafikken med IoT

Selskapet Flowbird leverer parkeringsautomater koblet til Telenors nett for IoT (Internet of Things) på 4G-nettet. Automatene kan måle luftforurensing og støy og gir statistikk for trafikkbildet. Den første testen av automaten skal skje i Norge før løsningen rulles ut i flere land.

Les mer om parkeringsautomater som er knyttet til IoT

Smartere transport i Oslo-regionen

Smartere transport i Oslo-regionen (STOR) er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ruter og Sopra Steria. Sammen skal de utvikle nye mobilitetstjenester som autonome busser, trafikklysassistanse og samvirkende intelligente transportsystemer. Prosjektet fokuserer å øke bruken av bærekraftige mobilitetsløsninger, men de optimaliserer også eksisterende tjenester som smart parkering for funksjonshemmede, syklister deteksjon, og parkeringstjenester. Målet er å forbedre mobiliteten, redusere karbonutslipp og andre negative virkninger på miljøet, samt redusere antall trafikkulykker.

Les mer om smartere transport i Oslo-regionen her.

Lade elbiler på lyktestolper

Et samarbeid mellom Atea, Lyse AS og Stavanger kommune gjør at innovativ stolpelading i boligsoner snart blir en mulighet. Elbil-eiere som bor i områder med soneparkering vil få mulighet til å lade elbilen i lyktestolpene ute i gaten.

Les mer om stolpelading i boligsoner her.

Smart hjem-teknologi med Futurehome

Telias selskap Futurehome lar deg kontrollere, automatisere og monitorere hjemmet ditt fra ethvert sted i verden. Med en app og en Smarthub kan du koble til en stadig økende liste over smarte enheter innenfor belysning, alarmer og elektroniske låser. Disse kan fungere sammen og gi deg kontroll og trygghet.

Les mer om Futurehome her.

Redusert strømforbruk med smart utebelysning

Det norske selskapet Datek Light Control har i samarbeid med Telia laget en prototype basert på kommunikasjonsteknologien Narrowband IoT som forenkler implementeringen og driften av smart utebelysning i offentlige rom. Resultatet er redusert strømforbruk, optimalisert drift og skreddersydd belysning tilpasset omstendighetene – i sanntid.

Les mer om smart utebelysning i offentlige rom her.

Green Horizons

Kunstig intelligens i kampen for ren luft. I prosjektet Green Horizons i Kina bruker IBM sin Watson-teknologi på data fra en rekke sensorer og andre datakilder for å forutse luftforurensning i Beijing. Løsningen gjør det mulig å sette inn målrettede tiltak for å motvirke problemer forurensningen skaper. Prosjektet bidrar også til overgangen fra fossil til fornybar energi ettersom løsningen kan forutse produksjonsvolumet av solenergi flere dager i forkant.

 

Les mer om Green Horizons her.

Selvkjørende busser

Selvkjørende busser reduserer forurensing hvis flere velger å la privatbilen stå. Acando står bak innførsel og markedsintroduksjon av helelektriske selvkjørende minibusser til Norge og har markedets mest kompetente miljø innen Smart Mobility og autonome transportløsninger. Vi har de siste 3 årene prosjektert og gjennomført demonstrasjoner i hele Norge.

Les mer om selvkjørende busser her.
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.