Fakta:
  • Målet er å innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, herunder fødselsregistrering.
Les mer om FNS bærekraftsmål

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Dette hemmer økonomisk vekst og frarøver mennesker retten til grunnleggende velferdstjenester.

Bruk Hue – økt nettvett blant unge

For å bidra i forebygging av nettmobbing tok Telenor Norge initiativ til Bruk Hue i 2009. I 2018 har Bruk Hue snakket om nettvett og nettmobbing med 21 000 elever og 4 000 foreldre i Norge. Samarbeidspartnere er Røde Kors sin hjelpelinje Kors på halsen, og kommunene Asker, Bærum, Lier og Trondheim. Bruk Hue var det første programmet under Telenors Be Smart Use Heart, som er ulike programmer som adresserer barns sikkerhet på nett.

Les mer om Bruk Hue som kampanje for nettvett her.

Portal for ungdom som opplever sosial kontroll

Internett og informasjonsteknologi gir mulighet for å spre målrettet informasjon til sårbare grupper. Nora er en portal for ungdom som opplever sosial kontroll. Nettstedet handler om å gjøre ungdommer bevisste på retten til å bestemme over eget liv, uten overvåkning, kontroll og tvang. Sopra Steria har gjort nettstedet Nora mulig i samarbeid med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Les mer om Nora - portal for ungdom som opplever sosial kontroll

Biometri for demokratiske valgprosesser

Atea har utviklet ny biometrisk teknologi som fremover skal sikre demokratiske valgprosesser i Somaliland. Målet har vært å skreddersy en løsning med irisskanning som skal gi sikre registreringer av personer knyttet til valg.

Les mer om biometri for demokratiske valgprosesser her.

Biometri for asylsøknader og grensekontroll

Biometriske løsninger ved hjelp av fingeravtrykk leveres av Sopra Steria og brukes blant annet til behandling av asylsøknader og grensekontroll. Dette skaper system, orden og trygghet i flykningeleire, sikrer en rettferdig asylprosess og trygghet og fred knyttet til at man vet hvem som kommer inn i landet.

 

Les mer om biometri for asylsøknader og grensekontroll her.
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.