Fakta:
  • 17 000 færre barn dør hver dag sammenlignet med 1990, men mer enn 6 millioner barn dør fremdeles før sin 5-årsdag.
  • Bare halvparten av kvinnene i utviklingsland får den helsehjelpen de skulle hatt.
Les mer om FNS bærekraftsmål

Internett er en av de viktigste faktorene for bedre helseinformasjon i hele verden, både for privatpersoner og helsepersonell. Tilgang til mobiltelefoni og internett er et nødvendig virkemiddel i å nå FNs bærekraftsmål.

Kognitiv teknologi – dekoder informasjon fra medisinske journaler

Ved hjelp av avansert kognitiv teknologi dekoder Ahus (Akershus Universitetssykehus) informasjon fra medisinske journaler. Ahus ønsket å kartlegge kvaliteten på arkiveringen av sine medisinske journaler, ved å analysere informasjon fra pasientenes MR-rapporter. I samarbeid med Capgemini har Ahus implementert IBM Watson Explorer, for å klassifisere og kvantifisere funn hos kreftpasienter på ulike stadier i sykdomsforløpet. Slik kan leger identifisere kreft hos pasienter i tidlige faser, optimalisere pasientens muligheter og effektivisere sykehusressurser.

Les mer om hvordan kognitiv teknologi dekoder informasjon fra medisinske journaler her.

Kartlegge epidemispredning via stordata

I 2015 brukte Telenor anonymiserte datasett fra mer enn 30 millioner mobilabonnenter til å kartlegge spredningen av tropefeber og påvirkningen fra menneskelig mobilitet. Stordata kan hjelpe lokale myndigheter med å forutse og forhindre dødsfall. Telenor arbeider nå med en undersøkelse der vi kartlegger spredningen av multiresistent malaria ved hjelp av anonymiserte mobilitetsdata. Prosjektet er utviklet i samarbeid med universitetene Harvard, Oxford og Peshawar.

Les mer om hvordan man kan kartlegge epidemispredning via mobildata her.

Holocare redder liv

Ved hjelp av mixed reality-løsninger får leger via Holocare blant annet mulighet til å analysere og se på røngtenbilder på nye måter. Holocare som Sopra Steria står bak gjør at operasjoner man tidligere ikke våget å foreta, nå gjennomføres. På den måten reddes liv.

Bli bedre kjent med Holocare her.

Personlig helseplattform

CSAM S7 og City of Oulu har etablert infrastruktur og samhandlingsløsninger for deling og innsamling av helsedata i City of Oulu, Finland. Teknologiløsningen gjør innsamling og samhandling av helsedata mulig i sanntid; fra hjemmet, fra sykehuset og fra legekontorer. Pasienter kan monitorere egen helse hjemme og ha direkte kontakt med helsetjenesten ved tekstlig, muntlig og visuell kommunikasjon.

Les mer om personlig helseplattform her.

AV1 – bedre helse gjennom 4G

Roboten AV1 gjør skolen tilgjengelig for elever som ikke har mulighet til å være fysisk tilstede, uansett årsak. AV1 er en kommunikasjonsrobot som gjør det mulig for barn og unge med langtidssykdom å delta sosialt og i undervisning gjennom en app på telefonen eller nettbrettet sitt. Gjennom et tett samarbeid med No Isolation, bidrar Telia til inkluderingen av alle barn og unge i samfunnet. Barnet styrer roboten selv via mobiltelefonen, over 4G-nettet.

Les mer om AV1 her.

Smarte febertermometer

Et nytt intelligent febertermometer kan bidra til å forutse alvorlige epidemier, og har potensial til å redde millioner av liv og spare flere milliarder dollar.

Feber er noe infeksjonssykdommer har til felles. Mange tilfeller av høy feber i et geografisk område kan indikere at et utbrudd er i gang og systemet som er basert på kunstig intelligens vil varsle rette instanser som raskt kan gjøre nærmere undersøkelser og tiltak. Acando og Inventas har sammen med gründerne i Intermed utviklet en fungerende prototype.

Les mer om smarte febertermometer her.

Watson for Drug Discovery

IBM bidrar med kunstig intelligens i jakten på ny medisin, vaksiner og behandlingsmetoder. Løsningen Watson for Drug Discovery benyttes av forskere for å avdekke nye forbindelser og sammenhenger mellom gener, medisiner, sykdommer og andre elementer gjennom brede analyser av livsvitenskaplig materiale.

Les mer om Watson for Drug Discovery her.

Digital fødselsregistering

I Pakistan er det nesten ti millioner barn under fem år som ikke har noen form for juridisk identitet. I samarbeid med UNICEF og lokale myndigheter har Telenor utviklet en app som gjør det mulig å registrere fødslene til både spedbarn og større barn. Da lettes tilgangen til skolegang og helsevesen. Barnas rettigheter kan styrkes ved at dette kan begrense barnearbeid, trafficking og inngåelse av barneekteskap. Ved utgangen av 2018 var 580 000 barn registrert i Pakistan, og en pilot av tiltaket har vært i drift i Myanmar siden august 2018.

 

Les mer om digital fødselsregistrering her.
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.