Fakta:
  • På kort tid har den norske edtech-næringen rukket å telle over 60 selskaper med godt over 140 millioner brukere over hele verden.
  • iPads med læringsteknologi gir elever direkte tilbakemelding på oppgaver. Den “digitale læreren” gir umiddelbar respons.
  • Ny læringsteknologi gjør at man trenger færre lærerressurser i hvert «klasserom».
Les mer om FNS bærekraftsmål

Digitale systemer og læringsbrett gir skoleelever tilgang til opplæringsløsninger som de tidligere ikke har hatt, blant annet ved bruk av solcelle-energi.

Norges første studietilbud i bærekraftsøkonomi

Høgskolen i Innlandet tilbyr nå et studietilbud i bærekraftsøkonomi. Bachelorløpet utvikles i samarbeid med næringslivet og føyer seg inn i rekken av unike, relevante og fremtidsrettede studietilbud. Undersøkelser viser at næringslivet mangler bærekraftskompetanse, og at utdanningsinstitusjonene ikke har et tilstrekkelig studietilbud som tilfredsstiller næringslivets faktiske behov. Høgskolen i Innlandet ved Handelshøgskolen Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger tar med dette en klar posisjon i det grønne skiftet.

Les mer om bærekraftsøkonomi her.

Bruk Hue – økt nettvett blant unge

For å bidra i forebygging av nettmobbing tok Telenor Norge initiativ til Bruk Hue i 2009. I 2018 har Bruk Hue snakket om nettvett og nettmobbing med 21 000 elever og 4 000 foreldre i Norge. Samarbeidspartnere er Røde Kors sin hjelpelinje Kors på halsen, og kommunene Asker, Bærum, Lier og Trondheim. Bruk Hue var det første programmet under Telenors Be Smart Use Heart, som er ulike programmer som adresserer barns sikkerhet på nett.

Les mer om Bruk Hue som kampanje for nettvett her.

Hotspot-tilgang til utdanning utenfor skolen

Hotspot-tilgang til grunnleggende kvalitetsutdanning utenfor skolen. Leap Learning har utviklet, strukturert og forhåndsinnstallert 300 apper for logikk og begreper, leseopplæring, matematikk og entreprenørskap på et robust lesebrett. Brettene er låst fast i en solid boks som festes på husvegger på landsbygda i utviklingsland. Hotspottene er veldig populære og skolene rapporterer etter kort tid om økte ferdigheter også på skolen.

Les mer om lesebrett med hotspot-tilgang

Learning Lab for å knekke lesekoden

Leap Learning har utviklet et innovativt læringskonsept som kombinerer teknologi, apper og fysiske spill til en fargerik læringslab. Pedagogikken er dekket av strukturen i oppsettet og fungerer også der det er mangel på kvalifiserte lærere slik som ofte er tilfelle i utviklingsland. Alle barn får føle mestring og at læring er gøy ved å lære i sitt tempo og på sitt nivå. De kan knekke lesekoden i løpet av få uker. Brukes allerede i 16 land I 4 verdensdeler.

Les mer om Learning Lab her.

P-TECH – relevant utdanning

P-TECH er et pionér utdanningsinitiativ skapt av IBM for å gi unge mennesker nødvendige akademiske, tekniske og profesjonelle ferdigheter som trengs i fremtidens jobbmarked. Her får ungdom med behov for en alternativ utdanningsmodell et unikt utgangspunkt for relevant utdanning for den enkelte. Prosjektet viser hvordan private aktører og offentlige utdanningsinstitusjoner kan samarbeide. Målet med P-TECH er å gi et best mulig utdanningstilbud til en bred gruppe ungdom som ellers ville stå i fare for å ikke bygge relevant kompetanse for arbeidsmarkedet.

Les mer om P-TECH her.

Digital fødselsregistering

I Pakistan er det nesten ti millioner barn under fem år som ikke har noen form for juridisk identitet. I samarbeid med UNICEF og lokale myndigheter har Telenor utviklet en app som gjør det mulig å registrere fødslene til både spedbarn og større barn. Da lettes tilgangen til skolegang og helsevesen. Barnas rettigheter kan styrkes ved at dette kan begrense barnearbeid, trafficking og inngåelse av barneekteskap. Ved utgangen av 2018 var 580 000 barn registrert i Pakistan, og en pilot av tiltaket har vært i drift i Myanmar siden august 2018.

 

Les mer om digital fødselsregistrering her.
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.