Fakta:
  • Over halvparten av verdens befolkning mangler tilgang til internett, om lag 3.9 milliarder mennesker.
  • 1-1.5 milliarder mennesker har ikke tilgang til driftssikre telefontjenester.
Les mer om FNS bærekraftsmål

For at samfunn skal vokse, må man oppmuntre industrier til å gi muligheter til de mange – samtidig som man vokter over miljøet. Disse industriene må bli støttet med infrastruktur som for eksempel driftsikre transportmidler og teknologisk innovasjon.

Investerer milliarder i mobil- og fastnett

Hvert år invester Telia (og Get) over en milliard kroner i digitalisering av Norge gjennom å bygge ut mobil- og fastnettet. Vi har et landsdekkende IoT-nett og vi satser stort på 5G-utbyggingen. Disse infrastrukturinvesteringene vil føre til at flere kan kommunisere uten forsinkelse og styrket bruk av fjernkirurgi, elæring og kommunikasjon som trosser geografi og demografi.

Les mer om hvordan Telia bidrar til digitalisering av Norge her.

Parkeringsautomater måler trafikken med IoT

Selskapet Flowbird leverer parkeringsautomater koblet til Telenors nett for IoT (Internet of Things) på 4G-nettet. Automatene kan måle luftforurensing og støy og gir statistikk for trafikkbildet. Den første testen av automaten skal skje i Norge før løsningen rulles ut i flere land.

Les mer om parkeringsautomater som er knyttet til IoT

Kognitiv teknologi – dekoder informasjon fra medisinske journaler

Ved hjelp av avansert kognitiv teknologi dekoder Ahus (Akershus Universitetssykehus) informasjon fra medisinske journaler. Ahus ønsket å kartlegge kvaliteten på arkiveringen av sine medisinske journaler, ved å analysere informasjon fra pasientenes MR-rapporter. I samarbeid med Capgemini har Ahus implementert IBM Watson Explorer, for å klassifisere og kvantifisere funn hos kreftpasienter på ulike stadier i sykdomsforløpet. Slik kan leger identifisere kreft hos pasienter i tidlige faser, optimalisere pasientens muligheter og effektivisere sykehusressurser.

Les mer om hvordan kognitiv teknologi dekoder informasjon fra medisinske journaler her.

Personlig helseplattform

CSAM S7 og City of Oulu har etablert infrastruktur og samhandlingsløsninger for deling og innsamling av helsedata i City of Oulu, Finland. Teknologiløsningen gjør innsamling og samhandling av helsedata mulig i sanntid; fra hjemmet, fra sykehuset og fra legekontorer. Pasienter kan monitorere egen helse hjemme og ha direkte kontakt med helsetjenesten ved tekstlig, muntlig og visuell kommunikasjon.

Les mer om personlig helseplattform her.

Call for Code for humanitære utfordringer

Call for Code engasjerer utviklere over hele verden for å skape gode og effektive applikasjoner basert på bruk av kunstig intelligens og stordata. Løsningene skal ha umiddelbar og vedvarende innvirkning på hvordan vi forbereder oss og takler humanitære utfordringer som f.eks naturkatastrofer. I 2019 vil det være et særskilt fokus på løsninger knyttet til både fysisk og mental helse for samfunn som rammes av katastrofer. IBM som var med å starte opp Call for Code stiller sin globale skybaserte infrastruktur til disposisjon, der utviklerne får tilgang «digitale byggeklosser» (APIer) basert på kunstig intelligens.

Les mer om Call for Code her.
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.