Fakta:
  • Nesten like mange jenter og gutter i verden begynner på barneskolen, men i fattige land er det mange jenter som ikke fullfører utdanningen sin.
Les mer om FNS bærekraftsmål

Vi må nå full likestilling mellom kjønnene. Det betyr lik tilgang til utdanning, helsetjenester og anstendig arbeid – fordi dette vil styrke samfunnet som helhet.

SHE Index for å øke kvinneandelen

Det trengs flere kvinner i teknologinæringen. Vi opplever at bevissheten om behovet er økende, men for å vite hvor vi er i lende må vi ha et egnet måleparameter. SHE Index, utviklet av EY for SHE Community, måler kjønnsbalansen i styrerom, på ledernivå og mellomledernivå. Ikke minst måles hvilke tiltak bedriftene setter i gang for å skape mer mangfold. SHE Index er dermed ikke bare en statusrapport, men et incentiv til forandring. IKT-Norge oppfordrer alle sin medlemselskaper til å ta i bruk SHE Index.

Les mer om SHE Index her

Styrket likestilling ved hjelp av mobilteknologi

Telenors Hushaal Aangan-tiltak i Pakistan tar sikte på å styrke kvinnelige bønder med en interaktiv informasjonstjeneste hvor bøndene gratis kan ringe inn og få informasjon om landbruk, helse, ernæring, hygiene mm. Tjenesten ble benyttet i seks millioner ringeminutter det første året. Wave Moneys mobilapp, «Shwe Toe» gir informasjon om økonomi. Siden lansering i 2018 er den blitt lastet ned 4 000 ganger. Appen skal styrke likestilling mellom kjønnene ved å lære opp kvinner i komplekse økonomiske begreper på en enkel og morsom måte, som gjør dem lette å huske.

Les mer om hvordan man kan styrke likestilling ved hjelp av mobilteknologi her.

Spillbasert rekruttering øker mangfold

EVRY har økt kvinneandelen i selskapet etter at de tok i bruk dataspill i rekrutteringen. Løsningen kombinerer gamingteknologi og psykometri for å gi et mer objektivt beslutningsgrunnlag. Ved å bruke roboten øker vi antall kvinnelige ansatte til 40% (30% er snittet i EVRY).  92% av kandidatene som har vært igjennom prosessen er fornøyd. Resultatet er bedre kvalitet på ansettelsene og økt mangfold i virksomheten.

 

Les mer om spillbasert rekruttering her.

Hotspot-tilgang til utdanning utenfor skolen

Hotspot-tilgang til grunnleggende kvalitetsutdanning utenfor skolen. Leap Learning har utviklet, strukturert og forhåndsinnstallert 300 apper for logikk og begreper, leseopplæring, matematikk og entreprenørskap på et robust lesebrett. Brettene er låst fast i en solid boks som festes på husvegger på landsbygda i utviklingsland. Hotspottene er veldig populære og skolene rapporterer etter kort tid om økte ferdigheter også på skolen.

Les mer om lesebrett med hotspot-tilgang

Learning Lab for å knekke lesekoden

Leap Learning har utviklet et innovativt læringskonsept som kombinerer teknologi, apper og fysiske spill til en fargerik læringslab. Pedagogikken er dekket av strukturen i oppsettet og fungerer også der det er mangel på kvalifiserte lærere slik som ofte er tilfelle i utviklingsland. Alle barn får føle mestring og at læring er gøy ved å lære i sitt tempo og på sitt nivå. De kan knekke lesekoden i løpet av få uker. Brukes allerede i 16 land I 4 verdensdeler.

Les mer om Learning Lab her.

Girl Tech Fest for å få jenter interessert i teknologi

Det trengs flere kvinner inn i teknologinæringen, og oppmerksomheten omkring temaet er økende. Vi vet at interesse for teknologi må sås tidlig som mulig for at jentene skal få lyst til å lære mer. Girl Tech Fest skal tenne gnisten hos en ny generasjon teknologer. Girl Tech Fest er et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, TENK – Tech-Nettverket for kvinner, Norway Makers, ODA-Nettverket og IKT-Norge.

Les mer om Girl Tech Fest her.

Mikrolån via teknologiplattform

Mikrolån kan hjelpe. Nordic microfinance initiative – hvor DNB er en viktig part og investor, er en teknologisk plattform som innvilger lån, gir finansiell trygghet og hjelper blant annet flere kvinner i arbeid.

Les mer på Nordic Microfinance Initative
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.