Fakta:
  • Mobilteknologi er en forutsetning for å forenkle hverdagen til den norske bonden. Det mener 86 prosent av norske bønder ifølge en fersk spørreundersøkelse.

Les mer om FNS bærekraftsmål

Naturressurser er dyrebare. Teknologi bidrar til å gjøre manuelle prosesser i landbruket digitale. Nye løsninger gir raskt merverdi ved å gjøre jobben for bøndene både enklere, mer treffsikker og forutsigbar.

Sensorteknologi øker kvaliteten i landbruket

Med Agdirs sensorteknologi kan bønder måle jordkvaliteten, tilpasse vanning til bare å vanne når det trengs og øke produksjonen. Teknologien er koblet til Telenors nett for IoT (Internet of Things) på 4G-nettet.

Ler mer om sensorteknologi i landbruket her.

Genbank for genetisk materiale

Nordgen er en organisasjon som jobber med å ta vare på frø og annet genetisk materiale fra gamle dyr og planter i Skandinavia, for å holde disse ressursene i live. Via en teknologiløsning registreres og ivaretas alle dataene i genbanken. Når frøene fra tid til annen må plantes og dyrkes for å holdes levende, benyttes mobile applikasjonsløsninger til å samle inn data fra den enkelte plane på plantefeltene og overføre disse dataene til databasen. Sopra Steria er samarbeidspartner i prosjektet.

Les mer om hvordan Nordgens genbank her.

Smarte vanningssystemer

Telia og 7sense har lansert en smart landsbruksløsning. Teknologien gjør at bøndene sparer vann fordi de får bedre kontroll på vanningsvognen og mottar beskjed dersom det er noe galt. Narrowband-Internet of Things (NB-IoT) er lavtfrekvent teknologi som gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken. Den er derfor ideell for ting som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. Det gjør at batterilevetiden blir svært lang, gjerne over 10 år. NB-IoT fungerer nesten hvor som helst, er kostnadseffektiv og kobler enheter enklere og mer effektivt på det eksisterende 4G-nettet.

Les mer om smart landbruk her.
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.