Fakta:
  • Mer enn tre milliarder mennesker er avhengig av marint biologisk mangfold til sitt levebrød.
  • Havene absorberer ca 30% av karbondioksid produsert av mennesker, og demper dermed virkningen av global oppvarming.
Les mer om FNS bærekraftsmål

Verdens hav skaffer til veie mat, medisiner, biodrivstoff og jobber for millioner mennesker. Norge har juridisk råderett over store havområder og forvalter enorme ressurser både i havet og i offshore-industrien. Samtidig er havet under betydelig press som følge av forurensning og oppvarming.

Smarte vannbøyer for sikker vannkvalitet

For å styrke beredskapen ved forurensning eller forringelse av vannkvalitet står Sopra Steria bak utviklingen av smarte vannbøyer. Gjennom et automatisert system vil man kunne utplassere «miljøbøyer» og målestasjoner i risikoområder eller der folk bader. Dagens teknologi med solceller, «Narrowband kommunikasjon»(Telenor) og avanserte multiprobe-sensorer vil kunne styrke kommuners kontroll av vannkvaliteten. Data kan deles med innbyggerne via en portal eller app.

Finner krill med kunstig intelligens

Aker BioMarine har engasjert et Amesto-selskap, Nextbridge Analytics, for at de skal ta i bruk kunstig intelligens til fangst av krill i Sørishavet og til forbedring av kvalitet og effektivitet ved fiskeoljefabrikken i Houston, USA. Målet er å øke effektiviteten og å redusere drivstofforbruket. Ved å bruke sanntidsdata og maskinlæring, vil selskapet optimalisere og bedre håndtere høstemønstre, produksjonsflyt og vedlikehold.

Les mer om kunstig intelligens i krillindustrien

Clean Sea Solutions

Clean Sea Solutions er et norsk selskap som har utviklet ulike teknologiløsninger som kan forebygge og stoppe marin forsøpling før det ender opp i åpent hav.

Les mer om Clean Sea Solutions her.

Renseteknologi for fiskeoppdrett

Greenbag er ny renseteknologi. Acando og Inventas har vært samarbeidspartnere om det nye lukkede merdsystemet for fiskeoppdrett. Rent vann pumpes opp fra havdypet, slik at det blir jevnere vannkvalitet, lavt lusepåslag og redusert lusebelastning både for fiskehelse og økonomi. Renseteknologien gjenskaper fiskens naturlige miljø ved å bevege vannet motstrøms og medstrøms, og alt avfall blir effektivt samlet opp i bunn av merd som reduseres miljøavtrykket på omgivelsene til et minimum.

Les mer om Greenbag her.
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.