Fakta:
  • I gjennomsnitt har ulikhet økt med 11% i utviklingsland mellom 1990 og 2010.
  • Verdens åtte rikeste eier like mye som halvparten av jordas befolkning.
  • Vi må sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, økonomisk eller annen status.
Les mer om FNS bærekraftsmål

Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. Dette fører ikke automatisk til mindre fattigdom. Vi må redusere ulikheter mellom land, og innad i land, for å kunne skape en bærekraftig utvikling

Mobiltelefoni for tilgjengelige banktjenester

Telenors programmer for økonomisk inkludering, som Wave Money i Myanmar bruker i utstrakt grad mobilteknologi for å gi folk sikre og tilgjengelige banktjenester. I 2018 betjente Wave Money over syv millioner kunder – eller rundt en tredjedel av den voksne befolkningen. Mange av disse har ikke tidligere hatt tilgang til banktjenester.

Les mer om hvordan mobiltelefoni kan gi tilgjengelige banktjenester her.

Norsirk og OsloKollega sørger for anstendig arbeid og gjenbruk

Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Gjennom arbeidsmarkedstiltaksbedriften Oslokollega bidrar Norsirk til sysselsetting av nærmere 40 personer. Arbeidet består i å demontere IKT-utstyr til ombruk. Samarbeidet sørger for å gi en gruppe mennesker anstendig arbeid samtidig som det gir bærekraftsgevinster av økonomisk art og ved å flytte et produkt fra å være gjenvinnbart, til å bli gjenbrukbart.

Les mer om Norsirk her.

Arbeidstrening til immigranter og personer med funksjonsnedsettelser

Telenors Open Mind-program gir personer med funksjonsnedsettelse en inngang til varierte og inkluderende arbeidsplasser gjennom en ettårig arbeidspraksis. I Norge, Sverige og Pakistan tilbyr Open Mind arbeidstrening og kapasitetsbygging til personer med fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. Målet er å hjelpe dem til å komme seg i en betalt jobb. Open Mind i Telenor Norge er unikt fordi det også inkluderer et arbeidsintegrasjonsprogram for immigranter i Norge fra land utenfor EU.

Les mer om arbeidstrening for personer med funksjonsnedsettelser her.

Bruk Hue – økt nettvett blant unge

For å bidra i forebygging av nettmobbing tok Telenor Norge initiativ til Bruk Hue i 2009. I 2018 har Bruk Hue snakket om nettvett og nettmobbing med 21 000 elever og 4 000 foreldre i Norge. Samarbeidspartnere er Røde Kors sin hjelpelinje Kors på halsen, og kommunene Asker, Bærum, Lier og Trondheim. Bruk Hue var det første programmet under Telenors Be Smart Use Heart, som er ulike programmer som adresserer barns sikkerhet på nett.

Les mer om Bruk Hue som kampanje for nettvett her.

AV1 – bedre helse gjennom 4G

Roboten AV1 gjør skolen tilgjengelig for elever som ikke har mulighet til å være fysisk tilstede, uansett årsak. AV1 er en kommunikasjonsrobot som gjør det mulig for barn og unge med langtidssykdom å delta sosialt og i undervisning gjennom en app på telefonen eller nettbrettet sitt. Gjennom et tett samarbeid med No Isolation, bidrar Telia til inkluderingen av alle barn og unge i samfunnet. Barnet styrer roboten selv via mobiltelefonen, over 4G-nettet.

Les mer om AV1 her.

Digital fødselsregistering

I Pakistan er det nesten ti millioner barn under fem år som ikke har noen form for juridisk identitet. I samarbeid med UNICEF og lokale myndigheter har Telenor utviklet en app som gjør det mulig å registrere fødslene til både spedbarn og større barn. Da lettes tilgangen til skolegang og helsevesen. Barnas rettigheter kan styrkes ved at dette kan begrense barnearbeid, trafficking og inngåelse av barneekteskap. Ved utgangen av 2018 var 580 000 barn registrert i Pakistan, og en pilot av tiltaket har vært i drift i Myanmar siden august 2018.

 

Les mer om digital fødselsregistrering her.

Mikrolån via teknologiplattform

Mikrolån kan hjelpe. Nordic microfinance initiative – hvor DNB er en viktig part og investor, er en teknologisk plattform som innvilger lån, gir finansiell trygghet og hjelper blant annet flere kvinner i arbeid.

Les mer på Nordic Microfinance Initative
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.