Fakta:
  • Tallet på internettbrukere i Afrika har nesten doblet seg de siste fire årene.
  • Mer enn 4 milliarder mennesker bruker ikke internett og 90% av disse er i utviklingsland.
Les mer om FNS bærekraftsmål

Teknologi er en naturlig del i alle utviklingsprosjekter- og politikk. Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for den norske utviklingspolitikken. Du kan lese mer om Norges samlede innsats her.

Å gjøre informasjon og kommunikasjon tilgjengelig til innbyggerne i et land, er en del av FNs bærekraftsmål nummer 17.8 der et av delmålene er å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig, og arbeide for at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig tilgang til Internett.

 

Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.