Fakta:
  • Utslipp økte mer mellom år 2000 og 2010 enn i hvert av de tre foregående årtiene.
Les mer om FNS bærekraftsmål

Klimaendringer påvirker alle land og det er de fattigste menneskene som vil kjenne det mest. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og renseteknologier for å bedre på klimaendringene.

Parkeringsautomater måler trafikken med IoT

Selskapet Flowbird leverer parkeringsautomater koblet til Telenors nett for IoT (Internet of Things) på 4G-nettet. Automatene kan måle luftforurensing og støy og gir statistikk for trafikkbildet. Den første testen av automaten skal skje i Norge før løsningen rulles ut i flere land.

Les mer om parkeringsautomater som er knyttet til IoT

Renere plastfraksjoner fra elektronikk kan gjenvinnes

Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Gjennom et målrettet arbeid sammen med leverandører gjenvinnes i dag 95% av all plast fra kassert elektronikk. Avanserte industriprosesser og teknologiske nyvinninger sørger for renere plastfraksjoner som kan gjenvinnes.

Les mer om Norsirk her.

Smartere transport i Oslo-regionen

Smartere transport i Oslo-regionen (STOR) er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ruter og Sopra Steria. Sammen skal de utvikle nye mobilitetstjenester som autonome busser, trafikklysassistanse og samvirkende intelligente transportsystemer. Prosjektet fokuserer å øke bruken av bærekraftige mobilitetsløsninger, men de optimaliserer også eksisterende tjenester som smart parkering for funksjonshemmede, syklister deteksjon, og parkeringstjenester. Målet er å forbedre mobiliteten, redusere karbonutslipp og andre negative virkninger på miljøet, samt redusere antall trafikkulykker.

Les mer om smartere transport i Oslo-regionen her.

MetOp – digitale forurensningskart

MetOp, som er levert av Inventas, er et instrument i Sentinel-5, en jordobservasjonssatellitt som skal påvise gasser og temperaturendringer i atmosfæren. Den dekker hele overflaten av kloden i løpet av 48 timer.

Inventas har implementert et reguleringssystem i en chip for å kontrollere ramp-up, temperatur og bølgelengde på en laserstråle som sendes ned i atmosfæren på jorda. Det reflekterte lyset angir atmosfærens tilstand slik at man kan pålegge land og geografiske områder eget miljøgebyr etter hvem som forurenser mest.

 

 

Les mer om MetOp her.
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.