Fakta:
  • Innen 2030 skal alle kvinner og menn ha lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til grunnleggende tjenester, eierskap til jord og annen form for eiendom, arv, naturressurser, egnet teknologi og finansielle tjenester, herunder mikrofinansiering.
Les mer om FNS bærekraftsmål

For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter til alle.

Mobiltelefoni for tilgjengelige banktjenester

Telenors programmer for økonomisk inkludering, som Wave Money i Myanmar bruker i utstrakt grad mobilteknologi for å gi folk sikre og tilgjengelige banktjenester. I 2018 betjente Wave Money over syv millioner kunder – eller rundt en tredjedel av den voksne befolkningen. Mange av disse har ikke tidligere hatt tilgang til banktjenester.

Les mer om hvordan mobiltelefoni kan gi tilgjengelige banktjenester her.

Mikrolån via teknologiplattform

Mikrolån kan hjelpe. Nordic microfinance initiative – hvor DNB er en viktig part og investor, er en teknologisk plattform som innvilger lån, gir finansiell trygghet og hjelper blant annet flere kvinner i arbeid.

Les mer på Nordic Microfinance Initative
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.