Fakta:
  • 795 millioner mennesker sulter i dag.
  • For nesten 2 milliarder mennesker er det vanskelig å få tak i mat.
  • Innen 2030 skal man utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Les mer om FNS bærekraftsmål

En stadig økende populasjon skal ha mat, og det å drive jordbruk er blitt mer kunnskapsintensivt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) hjelper bønder å forbedre avlinger og produksjon ved å bedre tilgang til markedsinformasjon og værvarslinger, men også å tilby ny teknologi som feks. sensorbaserte vanningsanlegg.

Smarte paller i dagligvarehandelen reduserer matsvinn

Med paller som er koblet til IoT (Internet of Things) vil Norsk Lastbærer Pool bidra enda mer til bærekraftig dagligvarehandel. Pallene er koblet til Telenors nett for IoT på 4G og kan dermed logge temperaturen på omgivelsene. Da blir pallene smartere og teknologien kan bidra at det kastes mindre mat. Norsk Lastbærer Pool har utviklet et internettløsning slik at parter ved bruk av gjenbrukspaller og kasser får flyttet sine varer kostnadseffektivt gjennom forsyningskjeden samtidig som miljøpåvirkningen og avfallsmengden fra engangsemballasje reduseres.

Les mer om dagligvarehandelens smarte paller reduserer matsvinn her.

Genbank for genetisk materiale

Nordgen er en organisasjon som jobber med å ta vare på frø og annet genetisk materiale fra gamle dyr og planter i Skandinavia, for å holde disse ressursene i live. Via en teknologiløsning registreres og ivaretas alle dataene i genbanken. Når frøene fra tid til annen må plantes og dyrkes for å holdes levende, benyttes mobile applikasjonsløsninger til å samle inn data fra den enkelte plane på plantefeltene og overføre disse dataene til databasen. Sopra Steria er samarbeidspartner i prosjektet.

Les mer om hvordan Nordgens genbank her.

Forutse hungersnød

“Microsoft AI for humanitarian action” har sammen med bla. Google og Verdensbanken laget Famine Action Mechanism (FAM) som skal styrke muligheten for forutse områder som risikerer hungersnød. FAM tar i bruk kunstig intelligens og maskinlæring for å lage varslingssystemer slik at det blir mulig å sette inn tiltak på et tidlig stadium.

Les mer her

Reduser matsvinn

Hvert år kastes 1/3 av all maten som produseres, noe som er et stort paradoks når hver åttende person ikke har nok mat. Dette er et problem som vi sammen kan løse. To Good To Go er en teknologiløsning som sikrer at din overskuddsmat kan komme andre til gode. Vær med i kampen mot matsvinn!

Les mer om To Good To Go her.
Dette er teknologiløsninger IKT-Norges medlemsbedrifter har utviklet. Har du og ditt selskap en løsning dere vil synliggjøre? Send bidrag til kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no.