Aker BioMarine har engasjert et Amesto-selskap, Nextbridge Analytics, for at de skal ta i bruk kunstig intelligens til fangst av krill i Sørishavet og til forbedring av kvalitet og effektivitet ved fiskeoljefabrikken i Houston, USA. Målet er å øke effektiviteten og å redusere drivstofforbruket. Ved å bruke sanntidsdata og maskinlæring, vil selskapet optimalisere og bedre håndtere høstemønstre, produksjonsflyt og vedlikehold.

Les mer om kunstig intelligens i krillindustrien
Tilbake til Bærekraft