Telenors Open Mind-program gir personer med funksjonsnedsettelse en inngang til varierte og inkluderende arbeidsplasser gjennom en ettårig arbeidspraksis. I Norge, Sverige og Pakistan tilbyr Open Mind arbeidstrening og kapasitetsbygging til personer med fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. Målet er å hjelpe dem til å komme seg i en betalt jobb. Open Mind i Telenor Norge er unikt fordi det også inkluderer et arbeidsintegrasjonsprogram for immigranter i Norge fra land utenfor EU.

Les mer om arbeidstrening for personer med funksjonsnedsettelser her.
Tilbake til Bærekraft